Tag Archives: finansowych

przyznawanie środków finansowych poszkodowanym powodzianom

Informacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące uproszczonego formularza przyznawania środków finansowych poszkodowanym powodzianom. W stosunku do osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, w celu ustalenia niezbędnych informacji koniecznych do wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania lub odmowy przyznania pomocy, pracownicy ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie (miejskich ośrodków pomocy rodzinie) powinni stosować część IV Kwestionariusza Rodzinnego Wywiadu Środowiskowego – Dotyczy osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (Aktualizacja wywiadu) określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r.…

Premier po posiedzeniu Rady Gabinetowej o pomocy dla powodzian

Dziś w Belwederze obradowała Rada Gabinetowa zwołana przez marszałka Bronisława Komorowskiego, wykonującego obowiązki prezydenta RP. Po posiedzeniu premier Donald Tusk podkreślił, że nie zabraknie środków finansowych dla powodzian. – Zameldowaliśmy panu marszałkowi z pełną odpowiedzialnością, że w tym czasie najbardziej krytycznym, nie zabraknie środków finansowych jeśli chodzi o powodzian – powiedział premier. – Te środki, które uwolniliśmy dzięki przesunięciom w budżecie, na pewno wystarczą jeśli chodzi o pierwszy etap, czyli bezpośrednią pomoc dla ludzi, zasiłki na odbudowę i remont domów, pomoc dla rolników – zaznaczył szef rządu.…

Premier zapoznał się z sytuacją we Włocławku

Premier Donald Tusk oraz marszałek Bronisław Komorowski odwiedzili zaporę na Wiśle we Włocławku. Szef rządu podkreślił, że problem odciążenia zapory w Włocławku zależy od wielu przyczyn, w tym finansowych i prawnych. – Nie borykamy się z brakiem pomysłów na zaporę. Mamy tu raczej do czynienia ze skrzyżowaniem decyzji finansowych o gigantycznym wymiarze, oraz środowiskowych – w tym dotyczących prawa europejskiego – powiedział. Nawiązując do przełamania oporów dotyczących nowej inwestycji, premier zaznaczył, że kryzys daje czasem możliwości do przeprowadzenia zmian.…
Top