Tag Archives: jest

Służby zarządzania kryzysowego wojewodów monitorują sytuację hydrologiczną kraju

Służby zarządzania kryzysowego wojewodów monitorują sytuację hydrologiczną kraju

Służby zarządzania kryzysowego wojewodów, służby meteo i służby hydrologiczne na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczną kraju. W związku z utrudnieniami wynikającymi z lokalnych podtopień (głównie na Lubelszczyźnie i Mazowszu) wszystkim osobom z terenów, na których wystąpiły utrudnienia zaoferowano pomoc, w tym możliwość ewakuacji.…

Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej na okres 17.03 do 20.04.2013

Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej na okres 17.03 – 20.04.2013 wg stanu na godz. 13:00 w dniu 17.04.2013 r. OPIS SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ Dorzecze Wisły Stan wody (17.04.2013) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody wysokiej. Stan średni zanotowano na Brynicy, Sole, Skawie, Rabie, Białej Tarnowskiej, Wisłoku i Brdzie oraz lokalnie na górnej Wiśle, Przemszy, Dunajcu, Popradzie, Wisłoce i Drwęcy.…

Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej w dniu 15.04.2013 r.

Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej w dniu 15.04.2013 r. OPIS SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ Dorzecze Wisły Stan wody (15.04.2013) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody wysokiej. Stan średni zanotowano na Skawie, Rabie, Białej Tarnowskiej, Brdzie oraz lokalnie na górnej Wiśle, Przemszy, Sole, Dunajcu, Wisłoce i Drwęcy.…

Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej w dniu 12.04.2013 r.

Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej w dniu 12.04.2013 r. OPIS SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ Dorzecze Wisły Stan wody (12.04.2013) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody wysokiej. Stan średni zanotowano na Rabie, Dunajcu, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Skawie, Białej Tarnowskiej, Sanie, Narwi i Biebrzy.…

Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej w dniu 10.04.2013 r.

Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej w dniu 10.04.2013 r. OPIS SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ Dorzecze Wisły Stan wody (10.04.2013) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody wysokiej i średniej. Stan średni zanotowano na Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Popradzie, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Kamiennej, Narwi, Supraśli, Omulwi, Orzycu, Nurcu, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na górnej i dolnej Wiśle, Przemszy, Sanie, Wisłoku, Pilicy, Biebrzy, Pisie i Liwcu.…
Top