Tag Archives: komarw

Promesy dla Lubelszczyzny

Promesy dla Lubelszczyzny Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 8 września br. wręczył promesy dla samorządów z województwa lubelskiego. Pomoc w łącznej kwocie ponad 3 mln zł będzie przeznaczona na odbudowę i remonty infrastruktury publicznej, zniszczonej przez klęski żywiołowe.…

Kolejne pieniądze z MSWiA na walkę z komarami

Kolejne pieniądze z MSWiA na walkę z komarami Szef MSWiA Jerzy Miller uruchomił dziś (16 czerwca) 7,5 mln złotych na odkomarzanie zalanych terenów w województwach: świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. Razem na ten cel przyznano już 9,5 mln złotych. Łącznie na różne działania związane z tegoroczną powodzią MSWiA przekazało do tej pory 445,1 mln złotych.…

431,5 mln złotych z MSWiA dla powodzian

431,5 mln złotych z MSWiA W związku z powodzią Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji uruchomił do tej pory w sumie 431,5 mln złotych. MSWiA przekazało środki z rezerwy celowej budżetu państwa na zasiłki dla powodzian, działania przeciwpowodziowe, naprawę wałów, odbudowę zniszczeń spowodowanych przez osuwiska oraz walkę z plagą komarów na zalanych terenach.…

pieniądze na walkę z komarami dla Małopolski

2 mln na walkę z komarami dla Małopolski Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pomaga mieszkańcom zalanych miejscowości w Małopolsce dotkniętych plagą komarów. Na prośbę wojewody szef MSWiA Jerzy Miller uruchomił dziś (11 czerwca) 2 mln złotych dla małopolskich samorządów na walkę z uciążliwymi insektami.…

INFORMACJA DLA POWODZIAN ZWALCZANIE SZKODLIWYCH I UCIĄŻLIWYCH OWADÓW

Po powodzi na terenach zalanych mogą występować plagowo różne gatunki much, komarów, meszek, kuczmanów. W zaistniałych okolicznościach znajdują one dobre warunki rozwoju. MUCHY Owady te przenoszą groźne choroby zakaźne: dur brzuszny, czerwonkę, salmonellozy, inne biegunki u niemowląt, oraz niektóre schorzenia grzybicze i pasożytnicze.…
Top