Tag Archives: kontenerw

Pomoc na wynajem mieszkań dla powodzian

Pomoc na wynajem mieszkań dla powodzian Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji zadecydował o przedłużeniu dofinansowania wynajmu lokali zastępczych dla powodzian, którzy nie zdążyli wyremontować lub odbudować swoich domów. MSWiA zawsze pomagało i wciąż pomaga poszkodowanym przez powódź. Pomoc rządu dla powodzian jest elastyczna i dostosowana do ich indywidualnej sytuacji.…

Małopolskie Gminy otrzymają pieniądze na wynajem kontenerów dla powodzian

Gminy otrzymają pieniądze na wynajem kontenerów dla powodzian. 1,2 mln złotych otrzymają Pcim, Pleśna, Szczucin oraz Dobczyce. Samorządy będą mogły wynajmować kontenery, a także mieszkania dla rodzin, które nie mogą wrócić do domów zniszczonych przez powódź lub osuwiska. W ramach dotacji refundowane będą koszty wynajmu do 1000 złotych miesięcznie.…

Pieniądze z MSWiA na naprawę wałów

Pieniądze z MSWiA na naprawę wałów 45,4 mln zł – to kolejne środki finansowe dla Podkarpacia na odbudowę uszkodzonych wałów przeciwpowodziowych. Na usuwanie skutków tegorocznej powodzi Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji przekazał już w sumie ponad 1 mld 117 mln zł.…
Top