Tag Archives: kte

Komunikat Światowej Organizacji Meteorologicznej w związku z wydarzeniami w Japonii

Komunikat Światowej Organizacji Meteorologicznej w związku z wydarzeniami w Japonii. Szanowni Państwo, tylko u nas prezentujemy najświeższy Komunikat Światowej Organizacji Meteorologicznej w związku z wydarzeniami w Japonii. Komunikat Światowej Organizacji Meteorologicznej w związku z wydarzeniami w Japonii. Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) monitoruje sytuację meteorologiczną w rejonie trzęsienia ziemi Genewa, dnia 15 marca 2011 (WMO) – W związku z trzęsieniem ziemi w Japonii, Światowa Organizacja Meteorologiczna uruchomiła system na wypadek sytuacji kryzysowych.…

Warsztaty dla członków WMO

Warsztaty dla członków WMO Warsztaty dla przedstawicieli narodowych służb meteorologicznych i hydrologicznych – członków Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). W dniach 9-11 marca 2011 roku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zorganizował w Krakowie warsztaty przeznaczone dla koordynatorów ds. komunikacji społecznej w narodowych służbach meteorologicznych i hydrologicznych z Asocjacji Regionalnej RA VI (Europa) oraz z innych regionów (Afryka, Ameryka Płd.,…

Silne mrozy w Polsce

Silne mrozy w Polsce W związku z niskimi temperaturami zapowiadanymi na najbliższe dni MSWiA prosi o zwracanie szczególnej uwagi na osoby bezdomne i starsze. Dzwoniąc na numer alarmowy 112 albo 997, możemy uratować im życie. Zima to także okres zwiększonej liczby pożarów i zatruć tlenkiem węgla.…

Straty spowodowane przez powodzie w 2010 r

Straty spowodowane przez powodzie w 2010 r. Straty jakie spowodowała powódź w roku 2010 sięgają ponad 2,9 mld euro (łącznie ze stratami w rolnictwie). Wielkość strat w infrastrukturze komunalnej spowodowana przez powodzie w 2010 roku została przygotowana w oparciu o wniosek złożony do Komisji Europejskiej pod koniec lipca 2010 r.…

Pomoc do 300 tysięcy dla powodzian

Pomoc do 300 tysięcy dla powodzian Osoby, które od maja br. straciły domy w wyniku powodzi, osuwiska czy huraganu mogą otrzymać pomoc w wysokości do 300 tysięcy złotych. Pomoc może być przyznana, jeżeli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o nakazie rozbiórki zniszczonego budynku, a poszkodowani chcą się przeprowadzić na teren niezalewowy.…
Top