Tag Archives: kwot

Ponad 1,6 mln zł dla poszkodowanych z Mazowsza i Łódzkiego

Ponad 1,6 mln zł dla poszkodowanych z Mazowsza i Łódzkiego Dzisiaj (19 lipca) kolejne zasiłki na łączną kwotę 144 tys. zł zostały przyznane poszkodowanym z gmin: Przytyk (117 tys. zł) i Gielniów (27 tys. zł). Łącznie dla poszkodowanych z Mazowsza zostało uruchomionych 861 tys.…

Informacja o pomocy finansowej udzielanej poszkodowanym osobom w ubiegłorocznych powodziach

Pomoc finansowa dla powodzian Tomasz Siemoniak sekretarz stanu w MSWiA przedstawił sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych informację o pomocy finansowej udzielanej poszkodowanym osobom w ubiegłorocznych powodziach. Wielkość strat Ubiegłoroczne powodzie występujące na terenie Polski spowodowały straty w wysokości około 12,5 mld zł, co stanowiło blisko 1% PKB za rok 2009.…

pieniądze na odbudowę dróg, mostów

Pieniądze dla samorządów na odbudowę dróg i mostów Pierwsze w tym roku promesy na odbudowę dróg, mostów i innych obiektów użyteczności publicznej zniszczonych przez ubiegłoroczną powódź wręczył samorządom w Krakowie w sobotę (5 lutego) szef MSWiA Jerzy Miller. Pomoc na łączną kwotę 183 mln 250 tys.…

Małopolska pomoc po powodzi

2010-09-17 Ponad 400 mln zł na usuwanie skutków tegorocznej powodzi otrzyma Małopolska z budżetu państwa. Z tego Stanisław Kracik, wojewoda małopolski wypłacił już na zadania związane z usuwaniem skutków tegorocznej powodzi prawie 134 mln zł. Wciąż wypłacane są zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi.…

Zasiłki dla powodzian na bieżąco wypłacane

Ponad 2 tys. poszkodowanych rodzin z zalanych miejscowości na Dolnym Śląsku dostało już pierwszą pomoc finansową w postaci zasiłku do 6 tys. zł. Środki na ten cel zostały natychmiast uruchomione przez szefa MSWiA Jerzego Millera. W związku z powodzią w tym roku resort przekazał już ponad 1 mld 729 mln zł, z czego blisko 15,8 mln zł dotyczy sierpniowego żywiołu.…
Top