Tag Archives: litr

Czy możliwa jest kolejna powódź? Nowe opady deszczu

Czy możliwa jest kolejna powódź? Nowe opady deszczu

Metereolodzy ostrzegają przed kolejnymi ulewami i możliwością utworzenia się drugiej fali powodziowej. Z prognozy na prognozę sytuacja coraz bardziej się pogarsza, a w największym zagrożeniu znajdują się te same regiony, które najbardziej ucierpiały podczas przejścia pierwszej fali powodziowej. Nowe ulewy znów przyniesie niż docierający do Polski od południa.…

Poznań przygotowuje się na falę kulminacyjną na Warcie

Poznań przygotowuje się na falę kulminacyjną na Warcie. Trwa umacnianie wałów przeciwpowodziowych w powiecie tureckim (w gminach Brudzew i Przykona). Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Województwa Pomorskiego podkreśla, iż w chwili obecnej nie ma zagrożenia epidemiologicznego dla pomorskich kąpielisk. Województwa śląskie, podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie i lubelskie rozpoczęły już wielkie sprzątanie i liczenie strat po powodzi.…

Informacja dla powodzian jak postępować po powodzi

Informacja dla powodzian – postępowanie sanitarne z pomieszczeniami i przedmiotami użytku Przygotowanie pomieszczeń do użytku po powodzi: 1. Pomieszczenia wstępnie oczyścić z grubych zanieczyszczeń: piasku, szlamu, itp. 2. Pomieszczenia starannie oczyścić wodą z dodatkiem środków myjących. Zabieg ten obniża liczbę drobnoustrojów, często do bezpiecznego dla zdrowia poziomu.…

INFORMACJA DLA POWODZIAN POSTĘPOWANIE SANITARNE Z POMIESZCZENIAMI I PRZEDMIOTAMI UŻYTKU

INFORMACJA DLA POWODZIAN POSTĘPOWANIE SANITARNE Z POMIESZCZENIAMI I PRZEDMIOTAMI UŻYTKU Przygotowanie pomieszczeń do użytku po powodzi: 1. Pomieszczenia wstępnie oczyścić z grubych zanieczyszczeń: piasku, szlamu, itp. 2. Pomieszczenia starannie oczyścić wodą z dodatkiem środków myjących. Zabieg ten obniża liczbę drobnoustrojów, często do bezpiecznego dla zdrowia poziomu.…
Top