Tag Archives: miar

Pomoc dla poszkodowanych przez nawałnice na Mazowszu i w Łódzkiem

Pomoc dla poszkodowanych przez nawałnice na Mazowszu i w Łódzkiem Cały czas poszkodowanym przez ubiegłotygodniowe nawałnice mieszkańcom Mazowsza i Łódzkiego wypłacana jest pomoc finansowa. Poszkodowani otrzymują zasiłki celowe na najpilniejsze potrzeby oraz pieniądze na remonty budynków mieszkalnych. Uruchomione zaraz po nawałnicy 15 lipca br.…

Bogatynia Apel – najpilniejsze potrzeby

Apel – najpilniejsze potrzeby Dnia 11-08-2010, w Bez kategorii, przez admin Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bogatyni zwraca się z prośbą do osób i instytucji mogących nieodpłatnie udzielić pomocy w następującym zakresie: * dostawa 2000 szczepionek przeciwko tężcowi kontakt ze Szpitalem Gminnym – z-ca dyrektora ds.…

Informacja Nr 7 o sytuacji powodziowej na terenie powiatu zgorzeleckiego na godz. 06. 00 11 sierpnia 2010 r.

Informacja Nr 7 o sytuacji powodziowej na terenie powiatu zgorzeleckiego na godz. 06. 00 11 sierpnia 2010 r. 1. Miasto i Gmina Bogatynia: dalsze usuwanie skutków powodzi. Działają 3 polowe stacje uzdatniania wody i woda jest systematycznie kierowana do sieci w miarę możliwości.…

Informacja Nr 4 o sytuacji powodziowej na terenie powiatu zgorzeleckiego na godz. 06:00 – 10 sierpnia 2010 r.

Informacja Nr 4 o sytuacji powodziowej na terenie powiatu zgorzeleckiego na godz. 06:00 – 10 sierpnia 2010 r. 1. Miasto i Gmina Bogatynia: dalsze usuwanie skutków powodzi. Działają 3 polowe stacje uzdatniania wody i woda jest systematycznie kierowana do sieci w miarę możliwości.…
Top