Tag Archives: okr

Kolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych powodzią

Kolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych powodzią

Kolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych powodzią Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zorganizowało wyjazdy dla dzieci dotkniętych powodzią z terenu województwa dolnośląskiego (ok. 120 osób z Bogatyni, Piechowic, Starej Kamienicy, Zagrodna, Zawidowa, Pielgrzymki, Wlenia i Nowogrodźca). Dzieci wyjadą 15 sierpnia na kolonie do Lubiatowa koło Sławy do Ośrodka Kolonijnego SABAT.…

Dolny Śląsk sprząta po powodzi

Dolny Śląsk sprząta po powodzi Mieszkańcy Dolnego Śląska cały czas sprzątają swoje domy po powodzi sprzed tygodnia. Dzieci z terenów najbardziej dotkniętych przez wodę: Bogatyni, Leśnej i Zgorzelca wyjadą w najbliższą niedzielę na letni wypoczynek. Meteorolodzy zapowiadają dla Dolnego Śląska opady deszczu oraz burze.…

Wilków dalej bez koniecznej pomocy

Niestety pomoc rządowa nie dociera do Wilkowa wtakim stopniu jak obiecywano – wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk zapewniał że rozporządzenie dotyczące pomocy dla rolników jest już gotowe. Każdy z nich mógłby liczyć na pomoc w wysokości do 300 tys. złotych, jeżeli jego uprawy ucierpiały w co najmniej 30 procentach, nie zgadza się na to jednak UE.…

Nieodpłatna pomoc stacji chemiczno-rolniczych dla rolników poszkodowanych przez powódź

Nieodpłatna pomoc stacji chemiczno-rolniczych dla rolników poszkodowanych przez powódź 07.07.2010 Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki wyraził zgodę na wykonywanie przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze nieodpłatnej pomocy dla rolników poszkodowanych przez powódź. Pomoc może polegać na: 1. Przeprowadzeniu badań gleb i roślin pod kątem wystąpienia ewentualnych skażeń na skutek naniesienia przez falę powodziową niebezpiecznych substancji chemicznych, 2.…

Zalecenia dotyczące usuwania skutków powodzi w uprawach polowych i sadowniczych

Zalecenia dotyczące usuwania skutków powodzi w uprawach polowych i sadowniczych W trakcie powodzi mogły przedostać się do wód powodziowych, a w konsekwencji takŜe i do gleb zanieczyszczenia chemiczne (substancje ropopochodne, środki ochrony roślin, związki zawierające metale cięŜkie, itp.), i skaŜenia sanitarne (bakterie chorobotwórcze, jaja pasoŜytów przewodu pokarmowego).…
Top