Tag Archives: okre

Pierwszy dzień jesieni – już jutro!

Pierwszy dzień jesieni – już jutro! Pierwszy dzień Jesieni – pogodny Jesień – gdyby zapytać o jej początek i koniec astronoma, udzieli precyzyjnej odpowiedzi, co do sekundy. Statystyczny przechodzień zna daty jej początku i końca. A specjalista od pogody zada pytanie: gdzie jest ta jesień i za pomocą jakich kryteriów określona?…

Ułatwienia dla pracowników i firm po powodzi 2011

Ułatwienia dla pracowników i firm po powodzi Powodzianie dostaną w ciągu 2 dni od decyzji o wypłacie zasiłki celowe do 2 tys. zł, a przedsiębiorcy specjalne pożyczki (w 2010 r. było to średnio 40 tys. zł). 26 maja br. Sejm zajął się projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, który zawiera szereg ułatwień, w tym m.in.…

Rozporządzenie ws. dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Rozporządzenie ws. dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 17.01.2011 W dniu 11 stycznia 2011 r. Minister Rolnictwa podpisał rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz.…

Pogotowie powodziowe Bydgoszcz 2011

Pogotowie powodziowe 17 stycznia 2011 r. od godz. 7.00 Wojewoda Ewa Mes ogłosiła stan pogotowia powodziowego dla gmin nadwiślańskich województwa kujawsko-pomorskiego. W piśmie do samorządowców Wojewoda zwróciła się o podjęcie działań określonych w planach operacyjnych ochrony przed powodzią, w szczególności dotyczących: * ogłaszania stanu alarmu powodziowego * wprowadzenia dyżurów całodobowych * zabezpieczenia pełnej dyspozycyjności magazynów powodziowych * poinformowania lokalnych społeczności o zagrożeniu Sytuacja hydrologiczna 17.01.2011 * prognoza stanów wody dla dolnej Wisły 17.01.2011 źródło: http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/…

Towary dla powodzian wolne od cła

Towary dla powodzian wolne od cła W dniu 30 września 2010 roku Komisja Europejska przyjęła decyzję w sprawie bezcłowego przewozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępniania nieodpłatnie ofiarom powodzi, które wydarzyły się w maju 2010 roku w Polsce (Dz. Urz. L 259 z 1.10.2010r.). Na podstawie przedmiotowej decyzji zwolnione z należności celnych przywozowych są m.in.…
Top