Tag Archives: organy

Towary dla powodzian wolne od cła

Towary dla powodzian wolne od cła W dniu 30 września 2010 roku Komisja Europejska przyjęła decyzję w sprawie bezcłowego przewozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępniania nieodpłatnie ofiarom powodzi, które wydarzyły się w maju 2010 roku w Polsce (Dz. Urz. L 259 z 1.10.2010r.). Na podstawie przedmiotowej decyzji zwolnione z należności celnych przywozowych są m.in.…

Informacje o postępowaniu z odpadami powstałymi na skutek wystąpienia powodzi.

Informacje o postępowaniu z odpadami powstałymi na skutek wystąpienia powodzi. Podczas prowadzenia prac porządkowych na terenach na których wystąpiła powódź, mogą powstać m. in. następujące rodzaje odpadów: 1. zepsute lodówki, pralki, telewizory i inny sprzęt elektryczny i elektroniczny (16 02 „Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych”), baterie i akumulatory (16 06).…

Powódź 2010 – pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków

Powódź 2010 – pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi PFRON: 3,5 mln zł dla niepełnosprawnych powodzian To efekt nowego programu: „POWÓDŹ 2010”, skierowanego do osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi. Program został zatwierdzony na wczorajszym posiedzeniu Rady Nadzorczej Funduszu.…
Top