Tag Archives: otrzyma

Promesy dla Lubelszczyzny

Promesy dla Lubelszczyzny Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 8 września br. wręczył promesy dla samorządów z województwa lubelskiego. Pomoc w łącznej kwocie ponad 3 mln zł będzie przeznaczona na odbudowę i remonty infrastruktury publicznej, zniszczonej przez klęski żywiołowe.…

Małopolska pieniądze do samorządów

Do tej pory wojewoda małopolski wypłacił 55,8 mln z budżetu państwa w ramach pomocy po powodzi dla mieszkańców i samorządów. Oprócz tego samorządy otrzymały promesy na dofinansowanie odbudowy infrastruktury komunalnej, są też pieniądze na rozpoczęcie naprawy wałów. – Chcemy jak najszybciej przekazać pieniądze do samorządów, by mieszkańcy mogli rozpocząć odbudowę zniszczonych domów i mieszkań – mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski.…

103 mln na odbudowę infrastruktury na Podkarpaciu

103 mln na odbudowę infrastruktury na Podkarpaciu Samorządy z województwa podkarpackiego otrzymały 103 mln złotych na remont lub odbudowę zniszczonej infrastruktury komunalnej. Dziś (19 czerwca) szef MSWiA Jerzy Miller wręczył promesy 47 samorządom poszkodowanym przez powódź. W sumie minister uruchomił już 600,5 mln złotych na działania związane z powodzią i usuwanie jej skutków.…

Jasło Uwaga! „szabrownicy”

2010-06-09 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle otrzymało liczne informacje od powodzian, że w pobliżu poszkodowanych powodzią posesji pojawili się „szabrownicy”. W związku z tym apelujemy o zachowanie ostrożności i zwrócenie większej uwagi na obce osoby pojawiające się w pobliżu domostw.…

Więcej pieniędzy dla ratowników

Więcej pieniędzy dla ratowników Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji podzielił środki budżetowe pomiędzy ratownictwo górskie i wodne. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymają dodatkowo 1.458.000 zł. W styczniu br. w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2010 roku pod nazwą: „Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w górach lub na wodach”, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dotacje na łączną kwotę 11.447.000…
Top