Tag Archives: owych

Promesy dla Lubelszczyzny

Promesy dla Lubelszczyzny Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 8 września br. wręczył promesy dla samorządów z województwa lubelskiego. Pomoc w łącznej kwocie ponad 3 mln zł będzie przeznaczona na odbudowę i remonty infrastruktury publicznej, zniszczonej przez klęski żywiołowe.…

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych

Rozporządzenie w sprawie nowego działania PROW 2007 – 2013 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” podpisane 12.09.2010 Dziś, podczas konferencji prasowej z okazji otwarcia targów Polagra Food, minister Marek Sawicki poinformował, że zostało podpisane rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.…

Firmy poszkodowane w powodzi mogą liczyć na pomoc

Firmy poszkodowane w powodzi mogą liczyć na pomoc Ostatnia aktualizacja: 2010-08-12 – Przyjęliśmy dzisiaj ustawę, która pomoże poszkodowanym przedsiębiorcom z terenów powodziowych. Będzie ona dużym wsparciem przede wszystkim dla właścicieli najmniejszych firm – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak po przyjęciu 12 sierpnia 2010 r.…

Agencja Rezerw Materiałowych – Pomoc dla miasta Bogatynia – komunikat MG

Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podjął 8 sierpnia 2010 r. decyzję o udostępnieniu rezerw i zasobów Agencji Rezerw Materiałowych dla dotkniętej powodzią Bogatyni. Woda pitna, łóżka i żywność powinny dotrzeć do miasta jeszcze w poniedziałek, 9 sierpnia 2010. Agencja Rezerw Materiałowych na wniosek wojewody dolnośląskiego udostępniła Bogatyni 200 kompletów łóżek (w tym łóżka polowe, koce, prześcieradła, poszewki na poduszki i ręczniki), 22,5 tys.…

Zalecenia dotyczące usuwania skutków powodzi w uprawach polowych i sadowniczych

Zalecenia dotyczące usuwania skutków powodzi w uprawach polowych i sadowniczych W trakcie powodzi mogły przedostać się do wód powodziowych, a w konsekwencji takŜe i do gleb zanieczyszczenia chemiczne (substancje ropopochodne, środki ochrony roślin, związki zawierające metale cięŜkie, itp.), i skaŜenia sanitarne (bakterie chorobotwórcze, jaja pasoŜytów przewodu pokarmowego).…
Top