Tag Archives: poz

Rozporządzenie ws. dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Rozporządzenie ws. dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 17.01.2011 W dniu 11 stycznia 2011 r. Minister Rolnictwa podpisał rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz.…

Towary dla powodzian wolne od cła

Towary dla powodzian wolne od cła W dniu 30 września 2010 roku Komisja Europejska przyjęła decyzję w sprawie bezcłowego przewozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępniania nieodpłatnie ofiarom powodzi, które wydarzyły się w maju 2010 roku w Polsce (Dz. Urz. L 259 z 1.10.2010r.). Na podstawie przedmiotowej decyzji zwolnione z należności celnych przywozowych są m.in.…

Materiały budowlane dla powodzian zwolnione z VAT

Wczoraj, tj. 9.06.2010 r., weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów dot. czasowego zwolnienia z VAT materiałów budowlanych przekazywanych w darowiźnie osobom poszkodowanym w powodziach w maju i czerwcu tego roku. Zwolnienie obejmuje zarówno darowizny na rzecz osób prywatnych, jak również szkół i innych placówek prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, a także ośrodków opieki zdrowotnej, społecznej oraz oferujących zakwaterowanie dla uczniów i studentów.…

Zarządzenie o ewakuacji!

Zarządzenie o ewakuacji! 2010-06-04 ZARZĄDZENIE nr II/96/10 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 04 czerwca 2010 r. godz. 915. w sprawie ogłoszenia ewakuacji mieszkańców Osiedla Gądki, Rafineria, Mickiewicza, Kaczorowy, Ulaszowice, Krajowice w mieście Jaśle. Na podstawie art. 31b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.…
Top