Tag Archives: promes

Promesy dla Lubelszczyzny

Promesy dla Lubelszczyzny Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 8 września br. wręczył promesy dla samorządów z województwa lubelskiego. Pomoc w łącznej kwocie ponad 3 mln zł będzie przeznaczona na odbudowę i remonty infrastruktury publicznej, zniszczonej przez klęski żywiołowe.…

pieniądze na odbudowę dróg, mostów

Pieniądze dla samorządów na odbudowę dróg i mostów Pierwsze w tym roku promesy na odbudowę dróg, mostów i innych obiektów użyteczności publicznej zniszczonych przez ubiegłoroczną powódź wręczył samorządom w Krakowie w sobotę (5 lutego) szef MSWiA Jerzy Miller. Pomoc na łączną kwotę 183 mln 250 tys.…

Pieniądze dla śląskich i małopolskich samorządów

Pieniądze dla śląskich i małopolskich samorządów 23 czerwca br. w Katowicach i Krakowie szef MSWiA Jerzy Miller przekazał samorządom z województwa śląskiego i małopolskiego poszkodowanym przez tegoroczną powódź promesy na kwotę 216,12 mln złotych. Dzięki tym pieniądzom możliwa będzie odbudowa m.in.…

Promesy dla świętokrzyskich samorządów

Promesy dla świętokrzyskich samorządów 21 czerwca w Kielcach szef MSWiA Jerzy Miller przekazał 11 samorządom z woj. świętokrzyskiego poszkodowanym przez tegoroczną powódź promesy na kwotę 20,5 mln złotych. Dzięki tym pieniądzom możliwa będzie odbudowa m.in. zniszczonych dróg, mostów i budynków użyteczności publicznej.…

dotacje dla samorządów o środki finansowe na przeciwdziałanie oraz usuwanie klęsk żywiołowych

Nowe zasady dotacji dla samorządów Weszły w życie nowe zasady, które mają ułatwić ubieganie się samorządów o środki finansowe na przeciwdziałanie oraz usuwanie klęsk żywiołowych. Dotacje są przyznawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowe regulacje dotyczą zasad, które wiążą się z ustalaniem przez samorządy szkód i szacowaniem strat po klęsce żywiołowej.…
Top