Tag Archives: promesy

Promesy dla Lubelszczyzny

Promesy dla Lubelszczyzny Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 8 września br. wręczył promesy dla samorządów z województwa lubelskiego. Pomoc w łącznej kwocie ponad 3 mln zł będzie przeznaczona na odbudowę i remonty infrastruktury publicznej, zniszczonej przez klęski żywiołowe.…

Promesy dla świętokrzyskich samorządów

Promesy dla świętokrzyskich samorządów 21 czerwca w Kielcach szef MSWiA Jerzy Miller przekazał 11 samorządom z woj. świętokrzyskiego poszkodowanym przez tegoroczną powódź promesy na kwotę 20,5 mln złotych. Dzięki tym pieniądzom możliwa będzie odbudowa m.in. zniszczonych dróg, mostów i budynków użyteczności publicznej.…

25,1 mln dla samorządów na odbudowę

Szef MSWiA Jerzy Miller przyznał pierwsze pieniądze – 25,1 mln złotych – na odbudowę i remont infrastruktury komunalnej zniszczonej przez tegoroczną powódź. 17 czerwca br. Tomasz Siemoniak, sekretarz stanu w MSWiA wręczył promesy 10 samorządowcom z Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Samorządom z województwa opolskiego minister spraw wewnętrznych i administracji przyznał w sumie 16,7 mln złotych.…
Top