Tag Archives: przyst

Ustalenia Sztabu Kryzysowego na terenie województwa dolnośląskiego

Ustalenia Sztabu Kryzysowego na terenie województwa dolnośląskiego

Ustalenia Sztabu Kryzysowego Na porannym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podsumowano aktualną sytuację popowodziową na terenie województwa dolnośląskiego. Spotkaniu przewodniczył wojewoda Rafał Jurkowlaniec. Oto główne wnioski z posiedzenia: 1. Synoptycy IMGW, służby hydrologiczne oraz zarządcy rzek, cieków wodnych i zbiorników retencyjnych poinformowali, iż sytuacja hydrologiczna w regionie jest korzystna i nie zakłada się jej gwałtownego pogorszenia.…

Informacja Nr 7 o sytuacji powodziowej na terenie powiatu zgorzeleckiego na godz. 06. 00 11 sierpnia 2010 r.

Informacja Nr 7 o sytuacji powodziowej na terenie powiatu zgorzeleckiego na godz. 06. 00 11 sierpnia 2010 r. 1. Miasto i Gmina Bogatynia: dalsze usuwanie skutków powodzi. Działają 3 polowe stacje uzdatniania wody i woda jest systematycznie kierowana do sieci w miarę możliwości.…

Dolnyśląsk Obradował Sztab Kryzysowy

Obradował Sztab Kryzysowy Dziś o godzinie 9.30 odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (WZZK), w którym udział wzięli: Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rafał Jurkowlaniec, Wojewoda Dolnośląski oraz przedstawiciele poszczególnych służb. Podczas spotkania trwała wideo konferencja ze służbami w Warszawie, gdzie raportowano o bieżącej sytuacji na Dolnym Śląsku.…

Porady jak postępować z zalanymi obiektami

Porady jak postępować z zalanymi obiektami… 2010-06-08 GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO RADZI: Przychodząc do obiektu , który uległ zalaniu : 1. Upewnij się, czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie zakazał użytkowania obiektu budowlanego, jeśli tak – nie wchodź do budynku ani nie przebywaj w jego otoczeniu .…

Jasło Woda opada

Woda opada 2010-06-05 W nocy z 4/5 czerwca doszło do przerwnia wałów w pobliżu ul. Żeromskiego w Jaśle. Podtopione zostały także ulice 17 Stycznia i Krakowska. Natychmiast przystąpiono do ewakuacji ludności z posesji, którym zagroziła woda. Ostatnie godziny jednak przynoszą dobre wieści – woda opada.…
Top