Tag Archives: rolnej

Konferencja prasowa 15.09.2010

Konferencja prasowa 15.09.2010

Konferencja prasowa 15.09.2010 Konferencja prasowa Dziś odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego, w której uczestniczyli również: podsekretarz stanu Artur Ławniczak oraz prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej. Spotkanie z dziennikarzami poświęcone było przede wszystkim nowemu działaniu uruchamianemu w ramach PROW 2007 – 2013 – „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”.…

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych

Rozporządzenie w sprawie nowego działania PROW 2007 – 2013 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” podpisane 12.09.2010 Dziś, podczas konferencji prasowej z okazji otwarcia targów Polagra Food, minister Marek Sawicki poinformował, że zostało podpisane rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.…

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy powodzianom

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy powodzianom 14.07.2010 Rada Ministrów przyjęła wczoraj rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.…

Pomoc powodzianom – publikacja programu pomocy przez Komisję Europejską

Pomoc powodzianom – publikacja programu pomocy przez Komisję Europejską 16.06.2010 Komisja Europejska opublikowała w internecie informację o programie pomocy przyjętym uchwałą Rady Ministrów Nr 87/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.…

Decyzje Rady Ministrów – pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi

Decyzje Rady Ministrów – pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi 01.06.2010 Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcia ziemi i huragan w 2010 roku, którą przedłożył minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki.…
Top