Tag Archives: rozporzdzenie w sprawie powodzi 2010

przyznawanie środków finansowych poszkodowanym powodzianom

Informacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące uproszczonego formularza przyznawania środków finansowych poszkodowanym powodzianom. W stosunku do osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, w celu ustalenia niezbędnych informacji koniecznych do wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania lub odmowy przyznania pomocy, pracownicy ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie (miejskich ośrodków pomocy rodzinie) powinni stosować część IV Kwestionariusza Rodzinnego Wywiadu Środowiskowego – Dotyczy osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (Aktualizacja wywiadu) określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r.…

Pomoc finansowa po powodzi, odszkodowania, dofinansowanie

UWAGA: O wszelkie zasiłki należy pytać w gminie w miejscu zamieszkania, miejskich ośrodkach pomocy społecznej. Wszytkie te informacje są wyłącznie dla lokalnych społeczności i różnią się terminami, mi Wśród informacji Sztabu Kryzysowego znajdziecie Państwo: * informacje o powołanym w Urzędzie Miasta Punkcie Informacyjnym * wskazówki jak ubiegać się o pomoc * wskazówki dla osób ubezpieczonych * zapis ze spotkania z Sołtysami i Przewodniczącymi Rad Osiedli * informacje o zbiórce darów i ofiar na tacę dla powodzian Zasiłki po powodzi: Wytyczne przekazane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, według których powinny być przyznawane zasiłki celowe Wydatki te przeznaczone będą na pomoc dla rodzin lub osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.…

Pomoc rządu dla powodzian

Na konferencji prasowej w KPRM przedstawione zostały działania rządu dotyczące sytuacji popowodziowej. W konferencji udział wzięli: wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, minister w KPRM Michał Boni, minister zdrowia Ewa Kopacz, minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak. – Dzisiaj chcieliśmy przedstawić informację o działaniach dotyczących wsparcia przedsiębiorców, pomocy skierowanej do rodzin oraz o działaniach adresowanych do gmin, które zostały najbardziej zniszczone przez powódź – powiedział minister Boni, rozpoczynając konferencję.…
Top