Tag Archives: ski

Promesy dla Lubelszczyzny

Promesy dla Lubelszczyzny Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 8 września br. wręczył promesy dla samorządów z województwa lubelskiego. Pomoc w łącznej kwocie ponad 3 mln zł będzie przeznaczona na odbudowę i remonty infrastruktury publicznej, zniszczonej przez klęski żywiołowe.…

umowy z rzeczoznawcami

Wojewoda Dolnośląski informuje, że umowy z rzeczoznawcami na wycenę kosztorysową remontu (odbudowy) obiektu budowlanego uszkodzonego (zniszczonego) w wyniku powodzi zawierać będą jednostki samorządu terytorialnego. Umowy te będą finansowane w formie dotacji celowych przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego z rezerwy celowej budżetu państwa.…
Top