Tag Archives: sprawie

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych

Rozporządzenie w sprawie nowego działania PROW 2007 – 2013 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” podpisane 12.09.2010 Dziś, podczas konferencji prasowej z okazji otwarcia targów Polagra Food, minister Marek Sawicki poinformował, że zostało podpisane rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.…

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy powodzianom

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy powodzianom 14.07.2010 Rada Ministrów przyjęła wczoraj rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.…

Wyjaśnienia MSWiA ws zasad udzielania pomocy na remont i odbudowę domów uszkodzonych w wyniku powodzi

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kwestii uprawnień osób poszkodowanych w wyniku powodzi do zasiłku na remont bądź odbudowę domu, warunków otrzymania i wykorzystania zasiłku – publikujemy wyjaśnienia MSWiA w tej sprawie. 1751623_stanowisko_mswia_w_sprawie_pomocy[1]…

Komisja Trójstronna o pomocy dla powodzian i nakładach na innowacje

Komisja Trójstronna o pomocy dla powodzian i nakładach na innowacje Ostatnia aktualizacja: 2010-06-24 Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. przedstawił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Piotr Stachańczyk. – Przyjęte przez Radę Ministrów 8 czerwca 2010 r.…

przyznawanie środków finansowych poszkodowanym powodzianom

Informacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące uproszczonego formularza przyznawania środków finansowych poszkodowanym powodzianom. W stosunku do osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, w celu ustalenia niezbędnych informacji koniecznych do wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania lub odmowy przyznania pomocy, pracownicy ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie (miejskich ośrodków pomocy rodzinie) powinni stosować część IV Kwestionariusza Rodzinnego Wywiadu Środowiskowego – Dotyczy osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (Aktualizacja wywiadu) określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r.…
Top