Tag Archives: Szef

już rok po powodzi 2010

Rok po powodzi Premier Donald Tusk oraz sekretarz stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak odwiedzili tereny dotknięte zeszłoroczną powodzią – Sandomierz, Kłodne i Bieruń. Szef rządu podkreślił w trakcie wizyty, że na zasiłki dla powodzian w Sandomierzu przeznaczono 70 mln zł, a na bezpośrednią pomoc w województwie świętokrzyskim 300 mln zł.…

Komunikat WMO nt. prognozy pogody dla Japonii

Komunikat WMO nt. prognozy pogody dla Japonii Według informacji podanej o godzinie 15.10 UTC (czasu lokalnego 16.10) dnia 16 marca 2011 r. przez wyspecjalizowane centra meteorologiczne Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w Tokio, Obnińsku i Pekinie, warunki meteorologiczne przedstawiają się następująco: Północno-zachodni monsun zimowy utrzymuje się nad wschodnią i północną Japonią.…

Szef MSWiA o pomocy dla powodzian

Większe uprawnienia dla wojewody w razie powodzi, pomoc dla gmin poszkodowanych przez żywioł, wykorzystanie pieniędzy, które otrzymała gmina Wilków to kwestie, o których rozmawiał minister Jerzy Miller z lubelskimi samorządowcami. Gmina Wilków (woj. lubelskie), jest jedną z 18 gmin objętych specjalnym programem dla gmin najbardziej dotkniętych skutkami powodzi.…

kolejne ofiary powodzi uzyskają pomoc

Premier: kolejne ofiary powodzi uzyskają pomoc Tagi: premier rząd solidarność Premier Donald Tusk poinformował o przyjęciu przez rząd projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. Szef rządu podkreślił, że uwaga Rady Ministrów podczas dzisiejszego posiedzenia skoncentrowana była na tym, aby osoby poszkodowane przez ostatnią powódź objęte były taką samą pomocą, jak ofiary powodzi w maju i czerwcu bieżącego roku.…

Spotkanie premiera z mieszkańcami Lanckorony

Premier Donald Tusk przebywał dziś w gminie Lanckorona w województwie małopolskim, gdzie osuwająca się na skutek powodzi ziemia zniszczyła wiele domów. Szef rządu w towarzystwie ministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Millera oraz władz gmin obejrzał tereny przeznaczone pod budowę nowych osiedli.…
Top