Tag Archives: teren

Służby zarządzania kryzysowego wojewodów monitorują sytuację hydrologiczną kraju

Służby zarządzania kryzysowego wojewodów monitorują sytuację hydrologiczną kraju

Służby zarządzania kryzysowego wojewodów, służby meteo i służby hydrologiczne na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczną kraju. W związku z utrudnieniami wynikającymi z lokalnych podtopień (głównie na Lubelszczyźnie i Mazowszu) wszystkim osobom z terenów, na których wystąpiły utrudnienia zaoferowano pomoc, w tym możliwość ewakuacji.…

Specjaliści ds. ochrony przeciwpowodziowej uratują jeden z najcenniejszych rezerwatów przyrodniczych w Polsce

Przygotowany przez inżynierów z firmy Sweco Hydroprojekt Kraków plan modernizacji rezerwatu Łężczok pozwoli uratować największy na Śląsku i jeden z najcenniejszych w Polsce wodnych rezerwatów przyrodniczych. Działania projektantów pozwolą ponadto ochronić w przyszłości przed podtopieniami mieszkańców okolicznych miejscowości. Projekt udowadnia, że modernizacja terenów objętych programem „Natura 2000” nie musi oznaczać ingerencji w ekosystem, a współpraca pomiędzy niezależnymi ekspertami ochrony środowiska a projektantami może przebiegać w zgodzie z interesami chronionych obszarów.…

Dzieci powodzian nad Balatonem zaprosił dzieci Premier Węgier, Viktor Orbana

W piątek, 23 lipca 81 dzieci z terenów dotkniętych przez powódź wyjechało na Węgry. Na dwutygodniowe wakacje nad Balatonem zaprosił dzieci Premier Węgier, Viktor Orbana. Dzieci pochodzą z gmin Szczurowa, Rzepiennik Strzyżewski i Gromnik. Przed wyjazdem przyszły do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dokąd zaprosił je na śniadanie wojewoda małopolski.…

Prace porządkowe po powodzi 2010

Prace porządkowe po powodzi W Małopolsce trwają prace porządkowe. Wypompowywana jest woda z rozlewisk, budynków i zalanych piwnic. W trzech powiatach prowadzona jest akcja odkomarzania. W województwie śląskim we wszystkich gminach dotkniętych powodzią rozpoczęto prace porządkowe, za wyjątkiem terenów na których występują rozlewiska.…
Top