Tag Archives: udzia

Promesy dla Lubelszczyzny

Promesy dla Lubelszczyzny Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 8 września br. wręczył promesy dla samorządów z województwa lubelskiego. Pomoc w łącznej kwocie ponad 3 mln zł będzie przeznaczona na odbudowę i remonty infrastruktury publicznej, zniszczonej przez klęski żywiołowe.…

Wojsko uruchomiło most powietrzny do Bogatyni

Wojsko uruchomiło most powietrzny do Bogatyni 09.08.2010 r. powrót do listy Wojsko uruchomiło most powietrzny, dzięki któremu do powodzian dociera żywność. Z lotniska we Wrocławiu i w Zgorzelcu operują 4 śmigłowce z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Na bieżąco do Bogatyni i okolic śmigłowce dostarczają żywność z wojskowych zasobów.…

Dolnyśląsk Obradował Sztab Kryzysowy

Obradował Sztab Kryzysowy Dziś o godzinie 9.30 odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (WZZK), w którym udział wzięli: Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rafał Jurkowlaniec, Wojewoda Dolnośląski oraz przedstawiciele poszczególnych służb. Podczas spotkania trwała wideo konferencja ze służbami w Warszawie, gdzie raportowano o bieżącej sytuacji na Dolnym Śląsku.…

Udział w akcji przeciwpowodziowej Straży Miejskiej w Skawinie

Działania rozpoczęto o godz. 3.00 dnia 16 maja 2010 roku i do czasu zakończenia akcji wszyscy strażnicy Straży Miejskiej w Skawinie pracowali w systemie całodobowym, a wykorzystywane w służbie dwa radiowozy przejechały łącznie ponad osiem tysięcy kilometrów. Działania polegały na niesieniu pomocy mieszkańcom Gminy, przekazywaniu informacji o zagrożeniach i współpracy z instytucjami uczestniczącymi w akcji czyli m.in.: 1.…
Top