Tag Archives: unii europejskiej

Małopolska podsumowuje straty i odbudowę po 2012

Małopolska podsumowuje straty i odbudowę po 2012

ODBUDOWA PO KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH – PODSUMOWANIE ROKU 2012 2013-01-08 Ponad 274 miliony złotych przyznano w 2012 roku Małopolsce na usuwanie skutków powodzi, osuwisk i innych klęsk żywiołowych, które nawiedziły nasz region w tym roku i w latach poprzednich. Do tej pory udało się m.in.:…

Mapy zagrożenia powodziowego

Mapy zagrożenia powodziowego 6 października br. w Puławach odbyło się spotkanie Włodzimierza Karpińskiego sekretarza stanu w MSWiA z samorządowcami województwa lubelskiego z terenów najbardziej zagrożonych powodziami. Podczas spotkania zaprezentowane zostały mapy zagrożenia powodziowego, które są tworzone w ramach projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju.…

Ćwiczenia służb ratowniczych EU Carpathex 2011

Ćwiczenia służb ratowniczych „EU Carpathex 2011” Minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller spotkał się 16 września br. z Kristaliną Georgievą, komisarz europejską do spraw ochrony ludności i pomocy humanitarnej, podczas ćwiczeń służb ratowniczych pod kryptonimem „EU Carpathex 2011” w Nowej Dębie.…

Szef MSWiA o pomocy dla powodzian

Większe uprawnienia dla wojewody w razie powodzi, pomoc dla gmin poszkodowanych przez żywioł, wykorzystanie pieniędzy, które otrzymała gmina Wilków to kwestie, o których rozmawiał minister Jerzy Miller z lubelskimi samorządowcami. Gmina Wilków (woj. lubelskie), jest jedną z 18 gmin objętych specjalnym programem dla gmin najbardziej dotkniętych skutkami powodzi.…

Bronisław Komorowski, Prezydent RP w Bogatyni

Wizyta Prezydenta RP w Bogatyni Bronisław Komorowski, Prezydent RP, Grzegorz Schetyna, Marszałek Sejmu RP oraz Václav Klaus, Prezydent Republiki Czeskiej spotkali się na Śnieżce, najwyższym szczycie Karkonoszy. Przy kaplicy św. Wawrzyńca wzięli udział w Mszy Świętej w intencji ratowników i przewodników sudeckich.…
Top