Tag Archives: ustawy

Ułatwienia dla pracowników i firm po powodzi 2011

Ułatwienia dla pracowników i firm po powodzi Powodzianie dostaną w ciągu 2 dni od decyzji o wypłacie zasiłki celowe do 2 tys. zł, a przedsiębiorcy specjalne pożyczki (w 2010 r. było to średnio 40 tys. zł). 26 maja br. Sejm zajął się projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, który zawiera szereg ułatwień, w tym m.in.…

Wojewoda Lubuski ogłasza pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów żagańskiego i zielonogórskiego

W POGOTOWIU Biorąc pod uwagę sytuację hydrologiczną na rzece Bóbr oraz prognozowany wzrost stanów wody na wodowskazach Wojewoda Lubuski ogłasza pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów żagańskiego i zielonogórskiego od godziny 15 dnia 29 września br. do odwołania. Jednocześnie zobowiązuje starostów powiatowych oraz wszystkie służby, straże i inspekcje biorące udział w zabezpieczeniu przeciwpowodziowym do podejmowania niezbędnych czynności i działań organizacyjnych oraz technicznych mających na celu zminimalizowanie mogącego wystąpić zagrożenia oraz składania codziennych meldunków sytuacyjnych. Zarządzenie podpisane przez Jana Świrepo zostało wydane na podstawie art.…

Pomoc MG dla firm poszkodowanych w powodzi

Pomoc MG dla firm poszkodowanych w powodzi Ostatnia aktualizacja: 2010-07-07 6 lipca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez ekspertów Ministerstwa Gospodarki projekt ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi w 2010 roku. Projektowana ustawa przewiduje do 50 tys. zł pożyczki dla mikro i małych firm, które poniosły straty spowodowane tegoroczną powodzią.…
Top