Tag Archives: wilk

Promesy dla Lubelszczyzny

Promesy dla Lubelszczyzny Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 8 września br. wręczył promesy dla samorządów z województwa lubelskiego. Pomoc w łącznej kwocie ponad 3 mln zł będzie przeznaczona na odbudowę i remonty infrastruktury publicznej, zniszczonej przez klęski żywiołowe.…

Szef MSWiA o pomocy dla powodzian

Większe uprawnienia dla wojewody w razie powodzi, pomoc dla gmin poszkodowanych przez żywioł, wykorzystanie pieniędzy, które otrzymała gmina Wilków to kwestie, o których rozmawiał minister Jerzy Miller z lubelskimi samorządowcami. Gmina Wilków (woj. lubelskie), jest jedną z 18 gmin objętych specjalnym programem dla gmin najbardziej dotkniętych skutkami powodzi.…

Powodzianie nie zostali bez pomocy

Powodzianie nie zostali bez pomocy 20 mln zł to kolejne środki przekazane przez MSWiA dla powodzian z Małopolski na odbudowę i remonty zniszczonych budynków mieszkalnych. Wcześniej na wypłatę pomocy do 20 lub 100 tys. zł minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller uruchomił także 15 mln zł dla województwa opolskiego i 481 tys.…

MSWiA – Powodzianie otrzymali niezbędną pomoc

Powodzianie otrzymali niezbędną pomoc Nie ma dnia żeby minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller nie przyznawał pomocy finansowej dla osób poszkodowanych w majowej i czerwcowej powodzi. MSWiA cały czas przekazuje pieniądze na usuwanie skutków żywiołu – przyznana kwota przekracza już 1 mld 652 mln zł.…

Prace porządkowe po powodzi 2010

Prace porządkowe po powodzi W Małopolsce trwają prace porządkowe. Wypompowywana jest woda z rozlewisk, budynków i zalanych piwnic. W trzech powiatach prowadzona jest akcja odkomarzania. W województwie śląskim we wszystkich gminach dotkniętych powodzią rozpoczęto prace porządkowe, za wyjątkiem terenów na których występują rozlewiska.…
Top