Tag Archives: Wilkw

Promesy dla Lubelszczyzny

Promesy dla Lubelszczyzny Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 8 września br. wręczył promesy dla samorządów z województwa lubelskiego. Pomoc w łącznej kwocie ponad 3 mln zł będzie przeznaczona na odbudowę i remonty infrastruktury publicznej, zniszczonej przez klęski żywiołowe.…

Szef MSWiA o pomocy dla powodzian

Większe uprawnienia dla wojewody w razie powodzi, pomoc dla gmin poszkodowanych przez żywioł, wykorzystanie pieniędzy, które otrzymała gmina Wilków to kwestie, o których rozmawiał minister Jerzy Miller z lubelskimi samorządowcami. Gmina Wilków (woj. lubelskie), jest jedną z 18 gmin objętych specjalnym programem dla gmin najbardziej dotkniętych skutkami powodzi.…

Powodzianie nie zostali bez pomocy

Powodzianie nie zostali bez pomocy 20 mln zł to kolejne środki przekazane przez MSWiA dla powodzian z Małopolski na odbudowę i remonty zniszczonych budynków mieszkalnych. Wcześniej na wypłatę pomocy do 20 lub 100 tys. zł minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller uruchomił także 15 mln zł dla województwa opolskiego i 481 tys.…

Wilków dalej bez koniecznej pomocy

Niestety pomoc rządowa nie dociera do Wilkowa wtakim stopniu jak obiecywano – wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk zapewniał że rozporządzenie dotyczące pomocy dla rolników jest już gotowe. Każdy z nich mógłby liczyć na pomoc w wysokości do 300 tys. złotych, jeżeli jego uprawy ucierpiały w co najmniej 30 procentach, nie zgadza się na to jednak UE.…
http://www.wilkow.lubelskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=27

Wilków Prośba o Pomoc

APEL WÓJTA GMINY WILKÓW Szanowni Państwo, Gminę Wilków dotknęła niespotykana dotychczas tragedia, powódź, w wyniku której doszło do zalania ponad 90% ogólnej powierzchni całej Gminy. Kataklizm pozbawił dachu nad głową ponad 4000 ludzi. Zostali oni bez środków do życia, utracili bezpowrotnie swoje gospodarstwa, sprzęt do produkcji.…
Top