Tag Archives: wlk

Innowacyjne badania unijne pomagają usprawnić komunikację w sytuacjach kryzysowych

Innowacyjne badania unijne pomagają usprawnić komunikację w sytuacjach kryzysowych [Data: 2011-06-14] Komunikacja między ratownikami interweniującymi w następstwie ataku terrorystycznego lub katastrofy naturalnej może już niedługo zostać usprawniona dzięki nowym badaniom finansowanym ze środków unijnych. W ramach projektu PEACE (Aplikacje i serwisy ratownicze oparte na IP [protokole internetowym] dla sieci kolejnej generacji), dofinansowanego z tematu “Technologie informacyjne i komunikacyjne” (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR), zespół naukowców z Uniwersytetu w Kingston w Wlk.…

Warsztaty dla członków WMO

Warsztaty dla członków WMO Warsztaty dla przedstawicieli narodowych służb meteorologicznych i hydrologicznych – członków Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). W dniach 9-11 marca 2011 roku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zorganizował w Krakowie warsztaty przeznaczone dla koordynatorów ds. komunikacji społecznej w narodowych służbach meteorologicznych i hydrologicznych z Asocjacji Regionalnej RA VI (Europa) oraz z innych regionów (Afryka, Ameryka Płd.,…

Wyraźniejszy obraz ziemskich danych obserwacyjnych na sposób unijny

Wyraźniejszy obraz ziemskich danych obserwacyjnych na sposób unijny [Data: 2011-02-21] Istotne fakty, łatwo dostępne w formacie przyjaznym dla użytkownika – ważne decyzje powinny opierać się na solidnych informacjach. Finansowany ze środków unijnych projekt, który został uruchomiony 17 lutego w Barcelonie ma poprawić możliwości wykorzystywania globalnych danych o środowisku.…

Bochnia Pomoc dla poszkodowanych

31 maja 2010 Komunikat Urzędu Miasta Bochni w sprawie udzielenia pomocy społecznej osobom lub rodzinom poszkodowanym przez powódź w maju 2010 roku. Pomoc jest udzielana na wniosek osoby uprawnionej. Z wnioskiem o udzielenie pomocy może wystąpić osoba uprawniona, która jest: 1) właścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego; 2) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny; 3) osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego; 4) najemcą lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego.…
Top