Tag Archives: ytk

Pomoc dla poszkodowanych rolników

Pomoc dla poszkodowanych rolników 04.04.2012 Pomoc dla poszkodowanych rolników Minister Marek Sawicki poinformował dziś o szczegółach programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania. – Przyjęty przez Rząd program da rolnikom szansę na częściowe zniwelowanie strat powstałych w wyniku złego przezimowania.…

Informacja o dostępnych instrumentach wsparcia dla rolników poszkodowanych przez powódź, obsunięcia ziemi i huragany

Informacja o dostępnych instrumentach wsparcia dla rolników poszkodowanych przez powódź, obsunięcia ziemi i huragany 19.08.2010 I. Instrumenty wsparcia dotyczące warunków życia rodziny 1. pomoc społeczna dla rodzin rolniczych1, w formie jednorazowego zasiłku celowego w wysokości: a) 2.000 zł dla rodzin rolniczych prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych albo dział specjalny produkcji rolnej; b) 4.000 zł dla rodzin rolniczych prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych.…

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy powodzianom

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy powodzianom 14.07.2010 Rada Ministrów przyjęła wczoraj rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.…

Zalecenia popowodziowe dla rolników – 2010 rok 1

INSTYTUT UPZRaleAceWniaYpoNpoAwoWdziOowŻe dElaNroIlAnikóIwG– L20E10BroOk ZNAWSTWA 1 PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w Puławach ZALECENIA POPOWODZIOWE DLA ROLNIKÓW 2010 rok Puławy, czerwiec 2010 r. 2 Zalecenia popowodziowe dla rolników – 2010 rok INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w Puławach Dyrektor: prof.…

Poprawa Ŝyzności gleby po wystąpieniu powodzi

Poprawa Ŝyzności gleby po wystąpieniu powodzi W wyniku powodzi, zalania, w glebie zachodzi szereg negatywnych procesów wpływających na jej stan fizyczny, właściwości chemiczne, aktywność biologiczną. Po ustąpieniu wody rolnicy powinni wykonać pewne czynności, które przywróciłyby sprawność gleb, ich zdolności plonotwórcze. 1.…
Top