Tag Archives: yw

Specjaliści ochronią Dolinę Nysy Kłodzkiej i Odry przed powodzią

Firma Sweco Hydroprojekt Kraków zakończyła opracowanie koncepcji budowlanych dla projektu modernizacji rzeki Nysy, który pozwoli uchronić mieszkańców Doliny Nysy Kłodzkiej i Odry przed powodzią. Przyjęte rozwiązania pozwolą zabezpieczyć część województw dolnośląskiego i opolskiego, na terenach których tylko w poprzednim roku zalanych zostało niemal 1200 budynków, setki kilometrów dróg i sieci energetycznych, a straty materialne wyniosły łącznie ponad 500 milionów złotych.…

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej 30.06.2011

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej Dorzecze Wisły Stan wody (30.06.2011) w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody średniej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na Nogacie oraz lokalnie na Rabie i Dunajcu. Stan niski notuje się na Radomce, Radomce, Pilicy, Biebrzy, Omulwi, Orzycu, Nurcu, Wkrze, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Skawie, Rabie, Sanie, Wisłoku, Kamiennej, Narwi, Pisie, Bugu i Liwcu.…

aktualny poziom skażeń radioaktywnych na okres 16-18.03.2011

Biuletyn IMGW o aktualnym poziomie skażeń radioaktywnych mierzonych aparaturą zainstalowaną na stacjach IMGW przez sieć wczesnego wykrywania skażeń radioaktywnych z dnia 15.03.2011 i prognozowanym rozwoju sytuacji barycznej na okres 16-18.03.2011. RAPORT Warszawa 15.03.2011r. Biuletyn IMGW o aktualnym poziomie skażeń radioaktywnych mierzonych aparaturą zainstalowaną na stacjach IMGW przez sieć wczesnego wykrywania skażeń radioaktywnych z dnia 15.03.2011…

Służby monitorują stan rzek

Służby monitorują stan rzek W wyniku roztopów i opadów deszczu utrzymują się wysokie stany wody w większości rzek kraju. W wielu regionach, m.in. na Mazowszu, w Wielkopolsce, w Lubuskiem, w Zachodniopomorskiem i na Dolnym Śląsku, występują lokalne podtopienia, miejscami związane z przesiąkaniem wód gruntowych.…

Kalisz Alarm przeciwpowodziowy 2011

Alarm przeciwpowodziowy Prezydent Miasta Kalisza ogłosił oficjalnie alarm przeciwpowodziowy. Oto bieżące informacje na temat zmieniającego się poziomu wody w Prośnie i sytuacji w najbardziej zagrożonych rejonach miasta. Już w piątek o godzinie 20.00 nieznacznie przekroczony został na Prośnie stan alarmowy. Wodowskaz w Piwonicach pokazywał 223 cm przy stanie alarmowym – 220cm.…
Top