Tag Archives: zagro

Powódź w Austrii i Czechach

Powódź w Austrii i Czechach

Powódź w Czechach. Przez kraj przepływa fala kulminacyjna. Stan klęski żywiołowej obowiązuje na całym terytorium kraju z wyjątkiem województwa pardubickiego. W nocy rozpoczęto dobrowolne ewakuacje z najbardziej zagrożonych ulic w Pradze. W związku z podnoszącym się poziomem Wełtawy w dwóch dzielnicach Pragi postawiono grodzie wodoszczelne.…

Nic się nie dzieje – wynika z analizy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Nic się nie dzieje – wynika z analizy Rządowego Centrum Bezpieczeństw Według analizy RCB Wydziału Operacyjnego Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w raporcie dobowym nt. potencjalnych zagrożeń nie ma niebezpieczeństwa podtopień. Według RCB Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie ma zagrożenia powodziowego dla Polski. Dobowy raport Wydział Operacyjny RCB informuje tylko o opady deszczu i grad.…

Służby zarządzania kryzysowego wojewodów monitorują sytuację hydrologiczną kraju

Służby zarządzania kryzysowego wojewodów, służby meteo i służby hydrologiczne na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczną kraju. W związku z utrudnieniami wynikającymi z lokalnych podtopień (głównie na Lubelszczyźnie i Mazowszu) wszystkim osobom z terenów, na których wystąpiły utrudnienia zaoferowano pomoc, w tym możliwość ewakuacji.…

Blisko 500-metrowa zapora i suchy zbiornik wzmocnią ochronę przeciwpowodziową Kotliny Kłodzkiej

Inżynierowie firmy Sweco Hydroprojekt Kraków opracują dokumentację projektową zapory tworzącej suchy zbiornik Krosnowice, której długość sięga blisko pięciuset metrów. Obiekty, które będą częścią systemu ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kłodzka, umożliwią zatrzymanie wód powodziowych o objętości o ponad 30 procent przekraczającej kubaturę Stadionu Narodowego w Warszawie.…

Spotkanie na temat odbudowy melioracji i rozwoju retencji

Spotkanie na temat odbudowy melioracji i rozwoju retencji 24.04.2012 Odsłuchaj iWebreader. Naciśnij enter aby rozpocząć odtwarzanie Spotkanie na temat odbudowy melioracji i rozwoju retencji 24 kwietnia odbyło się I posiedzenie Zespołu do spraw opracowania projektu Narodowego Programu Odbudowy Melioracji i Rozwoju Retencji.…
Top