Tag Archives: zane

Komunikat WMO nt. prognozy pogody dla Japonii

Komunikat WMO nt. prognozy pogody dla Japonii

Komunikat WMO nt. prognozy pogody dla Japonii Według informacji podanej o godzinie 15.10 UTC (czasu lokalnego 16.10) dnia 16 marca 2011 r. przez wyspecjalizowane centra meteorologiczne Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w Tokio, Obnińsku i Pekinie, warunki meteorologiczne przedstawiają się następująco: Północno-zachodni monsun zimowy utrzymuje się nad wschodnią i północną Japonią.…

Opis sytuacji hydrologicznej 17.01.2011

OPIS SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ Dorzecze Wisły Stan wody (17.01.2011) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody wysokiej, tylko na Sole, Skawie, Dunajcu, Popradzie, Białej i Nogacie oraz lokalnie na górnej Wiśle, Rabie, Sanie, Wisłoku i Pisie w strefie wody średniej.…

Prognoza pogody dla Polski na sylwester i nowy rok 2011

Prognoza pogody dla Polski W ciągu najbliższych dni pogodę w Polsce będą kształtowały niże oraz związane z nimi fronty atmosferyczne przemieszczające się nad krajem. Początkowo napłynie cieplejsze, polarno-morskie powietrze z północnego-zachodu. W sobotę ponownie zacznie napływać mroźne, arktyczne powietrze znad Skandynawii.…

Małopolska pomoc po powodzi

2010-09-17 Ponad 400 mln zł na usuwanie skutków tegorocznej powodzi otrzyma Małopolska z budżetu państwa. Z tego Stanisław Kracik, wojewoda małopolski wypłacił już na zadania związane z usuwaniem skutków tegorocznej powodzi prawie 134 mln zł. Wciąż wypłacane są zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi.…

Dolny Śląsk Ustalenia Sztabu Kryzysowego

Ustalenia Sztabu Kryzysowego O godzinie 8.00 odbyło się dziś posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniu, któremu przewodniczył wojewoda Rafał Jurkowlaniec, podsumowano aktualną sytuację popowodziową na terenie województwa dolnośląskiego. Oto główne wnioski z posiedzenia: 1. Prognozy meteorologiczne są korzystne: w ciągu najbliższych dni opady deszczu będą niskie; stany wód systematycznie opadają; sytuacja retencyjna jest bardzo dobra.…
Top