Tag Archives: zarz

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W KRAJU Na terenie całego kraju obiekty hydrotechniczne są sprawne i działają zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Obecnie nie występuje zagrożenie powodziowe spowodowanie sytuacją hydrologiczną i meteorologiczną.…

ćwiczenia zarządzania kryzysowego NATO-CMX 2011

Komunikat prasowy w sprawie ćwiczenia zarządzania kryzysowego NATO-CMX 2011 18.10.2011 W dniach 19-26 października 2011 roku zostanie przeprowadzone doroczne ćwiczenie zarządzania kryzysowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego NATO-CMX 2011. Ćwiczenie oparte jest na fikcyjnym scenariuszu, który będzie koncentrował się na wspólnych zadaniach obronnych NATO, w tym konsultacjach wynikających z artykułu 4.…

Pomoc dla poszkodowanych przez żywioły 2010 i 2011

Pomoc dla poszkodowanych przez żywioły Rząd pomógł poszkodowanym w wyniku huraganów i trąb powietrznych w 2008 roku oraz powodzi w 2010 roku. Poszkodowani przez wczorajsze nawałnice mieszkańcy Mazowsza i Łódzkiego również otrzymają pomoc finansową z budżetu państwa. Poszkodowani w wyniku huraganów i trąb powietrznych w 2008 roku otrzymali łącznie 43,5 mln zł.…

Ile kosztowała powódź 2010

Prawie 3,2 mld zł dla poszkodowanych przez powódź W roku 2010 i 2011 w związku z ubiegłorocznymi powodziami przekazano łącznie 3 mld 171 mln 486 tys. zł. Z tej kwoty MSWiA przekazało na zasiłki dla powodzian ponad 880 mln zł, w tym prawie 730 mln zł na remonty i odbudowę zniszczonych domów.…
Top