Tag Archives: oraz

Starosta Płocki ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe

Starosta Płocki ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe

Dziś (3 luty 2013) Starosta Płocki Michał Boszko ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe dla Miast i Gmin: Wyszogród i Gąbin, oraz dla Gmin: Słubice, Bodzanów, Mała Wieś, Słupno od godziny 12.00 do odwołania. Powodem jest zator w Kępie Polskiej, gdzie w ciągu 1,5 godziny przybyło 100 cm wody.…

Prognoza hydrologiczna i meteorologiczna – Komunikat IMGW-PIB

Prognoza hydrologiczna i meteorologiczna – Komunikat IMGW-PIB Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej OPIS SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ Dorzecze Wisły Stan wody (06.07.2012) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej i niskiej. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Liwcu. Stan niski obserwowano na Wiśle powyżej Warszawy, górskich dopływach Wisły, Kamiennej, Bystrzycy, Radomce, Pilicy oraz lokalnie na Wiśle poniżej Warszawy, Biebrzy, Pisie, Bugu i Liwcu Dorzecze Odry Stan wody (06.07.2012) w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody średniej.…

Spotkanie na temat odbudowy melioracji i rozwoju retencji

Spotkanie na temat odbudowy melioracji i rozwoju retencji 24.04.2012 Odsłuchaj iWebreader. Naciśnij enter aby rozpocząć odtwarzanie Spotkanie na temat odbudowy melioracji i rozwoju retencji 24 kwietnia odbyło się I posiedzenie Zespołu do spraw opracowania projektu Narodowego Programu Odbudowy Melioracji i Rozwoju Retencji.…

Pomoc dla poszkodowanych rolników

Pomoc dla poszkodowanych rolników 04.04.2012 Pomoc dla poszkodowanych rolników Minister Marek Sawicki poinformował dziś o szczegółach programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania. – Przyjęty przez Rząd program da rolnikom szansę na częściowe zniwelowanie strat powstałych w wyniku złego przezimowania.…
Top