Powódź informacje articles

Wszystko pod kontrolą, czyli kilka słów o ergonomii w kuchni

Wszystko pod kontrolą, czyli kilka słów o ergonomii w kuchni

Wszystko pod kontrolą, czyli kilka słów o ergonomii w kuchni 18.08.2016 Duża kuchnia to marzenie niejednego właściciela mieszkania, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach jest nie tylko miejscem przygotowywania posiłków, ale prawdziwym sercem niemal każdego domu. Zderzenie z rzeczywistością kubaturową naszych mieszkań bywa jednak bolesne i ogromna przestrzeń do gotowania, rozmów i wieczornej kawy pozostaje jednak jednym z trzech życzeń do złotej rybki.…

Mapy zagrożenia powodziowego dostepne dla wszystkich

Aby uzyskać dostęp musimy zaakceptować regulamin dostępny na http://mapy.isok.gov.pl/imap/ Informatyczny Systemu Osłony Kraju (ISOK) można od połowy grudnia 2013 sprawdzić, które tereny są zagrożone. Dostep do map uzyslaiśmy dzięki Dyrektywie ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz tzw. Dyrektywie Powodziowej – dyrektywa ta nakazuje opracowanie oraz upublicznienie dokumentów do zarządzania ryzykiem powodziowym.…

Spotkanie z branżą melioracyjną

Spotkanie z branżą melioracyjną 08.12.2011 Minister Marek Sawicki spotkał się dziś z przedstawicielami branży melioracyjnej. Celem spotkania było omówienie bieżącej realizacji zadań. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na fakt, że pomimo znaczącego wzrostu nakładów na utrzymanie majątku związanego z gospodarką wodną w budżecie 2011 r.…

Promesy dla Lubelszczyzny

Promesy dla Lubelszczyzny Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 8 września br. wręczył promesy dla samorządów z województwa lubelskiego. Pomoc w łącznej kwocie ponad 3 mln zł będzie przeznaczona na odbudowę i remonty infrastruktury publicznej, zniszczonej przez klęski żywiołowe.…
Top