Informacje o pogodzie i pozomie wód

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
tel.: 022-569-41-00
fax. 022-834-54-66, 022-834-18-01
e-mail: [email protected]
internet: www.imgw.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Oddział w Krakowie
ul. Piotra Borowego 14
30-215 Kraków
tel.: 012-639-82-00, 012-639-81-61
fax: 012-639-22-01
internet: Odział Kraków

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Świętokrzyska 36, kl. IV
00-116 Warszawa
tel.: 022-635-61-06
fax: 022-635-39-25
e-mail: [email protected]
internet: www.kzgw.gov.pl

RZGW w Gdańsku
ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.: 058-321-22-88
fax: 058-321-22-05
e-mail: [email protected]
internet: www.rzgw.gda.pl

RZGW w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.: 032-777-49-32
fax: 032-777-49-99
e-mail: [email protected]
internet: www.rzgw.gliwice.pl
strona OKI: OKI Gliwice

RZGW w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
tel.: 061-856-77-00
fax: 061-852-57-31
e-mail: [email protected]
internet: www.rzgw.com.pl
strona OKI: www.oki.rzgw.poznan.pl

RZGW w Szczecinie
ul. Jagiellońska 32
70-382 Szczecin
tel.: 0-91-441-12-00
fax. 091-484-13-84
e-mail: [email protected]
internet: www.rzgw.szczecin.pl

RZGW w Warszawie
ul. Mokotowska 63
00-533 Warszawa
tel.: 022-621-42-81, 022-629-22-39
fax: 022-621-42-81 w. 002
e-mail: [email protected]
internet: www.rzgw.warszawa.pl

RZGW we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław 2
tel.: 071-328-41-38, 071-328-25-59
fax: 071-328-50-48
e-mail: [email protected]
internet: www.rzgw.wroc.pl
strona OKI: oki.rzgw.wroc.pl

Dodaj komentarz