postępowania w sprawie obiektów budowlanych

Ĺšródło: GUNB http://www.gunb.gov.pl/

Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu (71) 346 32 41

Kujawski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy (52) 584 01 10

Lubelski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie (81) 534 71 84
(81) 534 71 85

Lubuski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim (95) 711 56 53

Łódzki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi (42) 637 47 33

Małopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie (12) 410 73 00

Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie (22) 863 90 12

Opolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu (77) 441 44 15
(77) 441 44 16
(77) 453 18 84

Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie (17) 852 78 29

Podlaski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku (85) 748 12 70

Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku (58) 305 19 79

Śląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach (32) 207 79 39

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach (41) 345 38 70

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie (89) 534 08 95
(89) 534 08 96

Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu (61) 854 11 54

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie (91) 430 32 50

W związku z sytuacją powodziową w Polsce, Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego 24 maja 2010 r. zwrócił się do Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego o powołanie zespołów do spraw oceny stanu technicznego obiektów budowlanych.

Dodaj komentarz