Fotografie

Zdjęcia satelitarne powodzi 2010

W związku z powodzią w Polsce 19 kwietnia o godzinie 9:47 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej aktywowała mechanizm wsparcia satelitarnego GMES. Obrazy satelitarne są pozyskiwane i wstępnie analizowane w ramach europejskiego projektu SAFER. Następnie są wykorzystywane do analizy zniszczeń przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa KG PSP i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dystrybucją w Polsce i dalszą analizą stosownie do potrzeb instytucji reagowania kryzysowego zajmuje się zespół GMES Centrum Badań Kosmicznych i projekt PROTEUS koordynowany przez PIAP. Do działań włączyła się firma Geosystems Polska wspierając przygotowywanie map GIS dla Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa.

Obrazy satelitarne są pozyskiwane i wstępnie analizowane w ramach europejskiego projektu SAFER. Są wykorzystywane do analizy zniszczeń przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa KG PSP i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Oprócz instytucji mogą być wykorzystywane przez osoby z terenów objętych powodzią (do udowodnienia, że zostały poszkodowane) i firmy ubezpieczeniowe.Oprócz instytucji mogą być wykorzystywane przez osoby z terenów objętych powodzią (do udowodnienia, że zostały poszkodowane) i firmy ubezpieczeniowe.

Co to jest GMES?

Akronim GMES pochodzi od angielskich słów Global Monitoring for Environment and Security, oznaczających Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa.Jest to inicjatywa, podjęta w końcu lat 90. przez Unię Europejską, która realizowana jest we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Inicjatywa ta ma na celu opracowanie metod monitorowania stanu środowiska z pułapu satelitarnego, lotniczego i naziemnego. Dane zgromadzone za pomocą satelitów oraz pomiarów naziemnych będą przetwarzane w celu świadczenia usług informacyjnych pozwalających na skuteczniejsze zarządzanie środowiskiem oraz poprawę bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej. Dzięki tej inicjatywie przewiduje się, że możliwe będzie szybsze i sprawniejsze reagowanie w przypadku katastrof naturalnych, efektywniejsze korzystanie z zasobów naturalnych, lepszy monitoring jakości i czystości wód, powietrza itd.

Zdjęcia dostępne są na stronie gmes.cbk.waw.pl

hastagi na stronie:

#mapy satelitarne #bogatynia powĂłdĹş zdjęcia #mapa satelitarna polski 2010 #powĂłdĹş zdjęcia satelitarne #zdjęcia z powodzi #satelitarne zdjęcia powodzi #bogatynia powodz zdjecia #zdjęcia satelitarne powĂłdĹş #mapa satelitarna polski #mapa satelitarna #zdjęcia satelitarne z powodzi #zgorzelec powĂłdĹş #powĂłdĹş z satelity #powĂłdĹş w leśnej #mapa satelitarna 2010 #zdjęcie satelitarne powodzi #zdjecia satelitarne powodzi #bogatynia zdjecia z powodzi #aktualna mapa satelitarna polski 2010 #zdjęcia satelitarne powodzi w polsce #zdjęcia satelitarne #zdjęcia satelitarne polski 2010 #zdjęcia satelitarne polski po powodzi #bogatynia zdjęcia z powodzi #zdjecia z powodzi w bogatyni #zdjęcia z powodzi w Bogatyni #zgorzelec powĂłdĹş zdjęcia #zdjęcia satelitarne 2010 #zdjecia z powodzi #powĂłdĹş w polsce 2010

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy