Pomoc rzadowa dla powodzian 2010

482 mln zł w 2011 r. dla samorządów na odbudowę

Ponad 482 mln zł w 2011 r. dla samorządów na odbudowę
Jerzy Miller minister spraw wewnętrznych i administracji przyznał samorządom od początku roku ponad 482 mln zł na usuwanie skutków ubiegłorocznych powodzi, a łącznie około 1,3 mld zł od 2010 roku. Z tych środków samorządy mogą sfinansować niezbędne prace remontowe i odbudowę zniszczonej infrastruktury komunalnej – drogi, mosty, kładki, przepusty, publiczne szkoły czy przedszkola.

Na odbudowę infrastruktury komunalnej jednostek samorządu terytorialnego MSWiA uruchomiło z rezerwy celowej budżetu państwa w 2011 roku łącznie 482,1 mln zł. Największe dotacje otrzymały województwa: małopolskie ponad 195 mln zł, podkarpackie ponad 88 mln zł, śląskie ponad 73 mln zł, dolnośląskie ponad 36 mln zł, mazowieckie ponad 28 mln zł.

Ponadto najbardziej poszkodowane gminy z województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, podlaskiego, wielkopolskiego i świętokrzyskiego otrzymały wsparcie finansowe w ramach tzw. programu “3 x 200”. Na jego realizację, ze znajdującej się w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 18 samorządów otrzyma pomoc finansową w wysokości około 200 mln zł.

W ramach programu “3 x 200” na odbudowę samorządowej infrastruktury komunalnej w 2011 roku przekazano blisko 88,6 mln zł. Największe dofinansowanie w tym roku otrzymały dotychczas województwa:

dolnośląskie – 30,8 mln zł,
małopolskie – 11,2 mln zł
mazowieckie – 3,4 mln zł
opolskie – 1,9 mln zł
podkarpackie – 4,6 mln zł
śląskie – 30,6 mln zł,
świętokrzyskie – 6 mln zł.

Ponadto, Ĺşródłem finansowania tego programu są także:

środki unijne pochodzące z tzw. dostosowania technicznego,
oraz środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Łącznie w ramach programu “3 x 200” dostępnych jest 600 mln zł.

W roku 2010 i 2011 w związku z ubiegłorocznymi powodziami przekazano łącznie 3 mld 171 mln 486 tys. zł.

Z tej kwoty MSWiA przekazało na zasiłki dla powodzian ponad 880 mln zł, w tym prawie 730 mln zł na remonty i odbudowę zniszczonych domów. Szczegółowe zestawienie pomocy finansowej:

151 mln 600 tys. zł na zasiłki dla powodzian (do 6 tys. zł),
228 mln 293 tys. zł na akcje przeciwpowodziowe,
554 mln 515 tys. zł na naprawę wałów i innych urządzeń melioracji wodnej oraz odbudowę infrastruktury przeciwpowodziowej Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej,
17 mln 167 tys. zł na odbudowę zniszczeń spowodowanych przez osuwiska i badania geologiczne osuwisk (woj. małopolskie, śląskie),
729 mln 311 tys. zł na remonty i odbudowę budynków mieszkalnych – pomoc do 20 tys., 100 tys. i 300 tys. zł (m.in. woj. dolnośląskie, podkarpackie, opolskie, mazowieckie, małopolskie, lubelskie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, świętokrzyskie),
13 mln 573 tys. zł na pokrycie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych i ekspertów technicznych (m.in. woj. podkarpackie, lubelskie, małopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie),
1 mld 258 mln 595 tys. zł na odbudowę lub remonty samorządowej infrastruktury komunalnej (m.in. woj. podkarpackie, małopolskie, lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie, śląskie, podlaskie, wielkopolskie, dolnośląskie),
13 mln 181 tys. zł na walkę z plagą komarów na zalanych terenach (m.in. woj. małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, śląskie),
5 mln 980 tys. zł na wynajem mieszkań dla powodzian (m.in. woj. lubelskie, podkarpackie, mazowieckie, małopolskie, świętokrzyskie, dolnośląskie),
8 mln 821 tys. zł na ekwiwalenty dla strażaków OSP (m.in. woj. lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, pomorskie),
1 mln 700 tys. zł na wypoczynek dzieci (m.in. woj. świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie, dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, opolskie),
179 tys. zł na pomoc psychologiczną (woj. lubelskie, mazowieckie, śląskie),
115 mln 452 tys. zł na wsparcie przedsiębiorców dotkniętych powodzią,
55 mln 032 tys. zł na wsparcie rodzin rolniczych dotkniętych powodzią,
18 mln 087 tys. zł na inne zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które miały miejsce w 2010 roku.

za http://www.mswia.gov.pl/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #dla   #etu   #jest   #Kracik   #kwot   #limanowa   #pory   #prawie   #rodzin   #skutków   #stanis