Bezpieczna budowa domu PowĂłdĹş informacje

Spotkanie z branżą melioracyjną

Spotkanie z branżą melioracyjną
08.12.2011

Minister Marek Sawicki spotkał się dziś z przedstawicielami branży melioracyjnej. Celem spotkania było omówienie bieżącej realizacji zadań. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na fakt, że pomimo znaczącego wzrostu nakładów na utrzymanie majątku związanego z gospodarką wodną w budżecie 2011 r. oraz w planie na 2012 r., potrzeby realizowane są w stopniu niewystarczającym. Pogarsza się stan techniczny urządzeń co prowadzi do stopniowej i nieodwracalnej dekapitalizacji oraz wzrostu realnego zagrożenia powodziowego.

Minister Sawicki poinformował, że wśród najważniejszych zadań resortu, planowanych na najbliższy okres, znajduje się opracowanie Narodowego Programu Odnowy Melioracji i Rozwoju Retencji na okres 5 i 20 lat. Minister zachęcił przedstawicieli branży do aktywnego udziału w pracach nad tym Programem.

Marek Sawicki poinformował również, że będzie zabiegał w ramach prac nad kształtem przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej o środki na rozwój obszarów wiejskich, w tym na urządzenia związane z retencją wodną.

Podczas spotkania omówiono także problem funkcjonowania spółek wodnych. Minister zapewnił, że do końca I kwartału 2012 r. zostaną przedstawione propozycje prawnego funkcjonowania tych jednostek. Zwrócono również uwagę na potrzebę kształcenia kadr dla melioracji na poziomie średnim i wyższym. W trakcie dyskusji wskazano również na konieczność doprecyzowania pojęcia “powódĹş” w prawie wodnym oraz na potrzebę zmian w prawie geologicznym, w zakresie umożliwienia poboru lokalnych materiałów na pilne zadania związane z utrzymaniem urządzeń gospodarki wodnej.

http://www.minrol.gov.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy