Edukacja articles

Wszystko pod kontrolą, czyli kilka słów o ergonomii w kuchni

Wszystko pod kontrolą, czyli kilka słów o ergonomii w kuchni

Wszystko pod kontrolą, czyli kilka słów o ergonomii w kuchni 18.08.2016 Duża kuchnia to marzenie niejednego właściciela mieszkania, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach jest nie tylko miejscem przygotowywania posiłków, ale prawdziwym sercem niemal każdego domu. Zderzenie z rzeczywistością kubaturową naszych mieszkań bywa jednak bolesne i ogromna przestrzeń do gotowania, rozmów i wieczornej kawy pozostaje jednak jednym z trzech życzeń do złotej rybki.…

Spotkanie z branżą melioracyjną

Spotkanie z branżą melioracyjną 08.12.2011 Minister Marek Sawicki spotkał się dziś z przedstawicielami branży melioracyjnej. Celem spotkania było omówienie bieżącej realizacji zadań. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na fakt, że pomimo znaczącego wzrostu nakładów na utrzymanie majątku związanego z gospodarką wodną w budżecie 2011 r.…

Zalecenia popowodziowe dla rolników – 2010 rok 1

INSTYTUT UPZRaleAceWniaYpoNpoAwoWdziOowŻe dElaNroIlAnikóIwG– L20E10BroOk ZNAWSTWA 1 PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w Puławach ZALECENIA POPOWODZIOWE DLA ROLNIKÓW 2010 rok Puławy, czerwiec 2010 r. 2 Zalecenia popowodziowe dla rolników – 2010 rok INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w Puławach Dyrektor: prof.…

PRZYWRACANIE WŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNEGO CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH

PRZYWRACANIE WŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNEGO CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Wody powodziowe zalewające gospodarstwa rolne, niosą wiele niebezpieczeństw dla ludzi, zwierząt, budynków, a takŜe pojazdów i maszyn rolniczych. Przy ustępowaniu wody sprzęt rolniczy oblepiony zostaje mułem, zawierającym niekiedy róŜnego rodzaju nieczystości z obór, gnojowni, szamb i śmietników, a takŜe róŜnego rodzaju związki chemiczne.…

Poprawa Ŝyzności gleby po wystąpieniu powodzi

Poprawa Ŝyzności gleby po wystąpieniu powodzi W wyniku powodzi, zalania, w glebie zachodzi szereg negatywnych procesów wpływających na jej stan fizyczny, właściwości chemiczne, aktywność biologiczną. Po ustąpieniu wody rolnicy powinni wykonać pewne czynności, które przywróciłyby sprawność gleb, ich zdolności plonotwórcze. 1.…
Top