Pomoc rzadowa dla powodzian 2011

Promesy dla Lubelszczyzny

Promesy dla Lubelszczyzny
Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 8 września br. wręczył promesy dla samorządów z województwa lubelskiego. Pomoc w łącznej kwocie ponad 3 mln zł będzie przeznaczona na odbudowę i remonty infrastruktury publicznej, zniszczonej przez klęski żywiołowe.

Minister Włodzimierz Karpiński wręczył promesy pięciu samorządom z Lubelszczyzny. Największe dofinansowanie otrzymał powiat opolski – 1,5 mln zł. Pozwoli to na remont dwóch dróg powiatowych.

Dofinansowanie otrzymały również: gmina Komarów-Osada 900 tys. zł, gmina Wysokie 280 tys. zł, gmina Janowiec 219 tys. zł oraz gmina Wilków 200 tys. zł. Dzięki przekazanym pieniądzom gminy będą mogły odbudować drogi lokalne zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych.

Środki na usuwanie skutków powodzi pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.

Wręczenie promes odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. W spotkaniu wzięła również udział Genowefa Tokarska, wojewoda lubelski.

http://www.mswia.gov.pl/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ăłdzkiego   #bud   #celowe   #cy   #dla   #etu   #jest   #kĂłw   #lipca   #mazowieckiego   #minister