Tag Archives: wysoki

Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej w dniu 10.04.2013 r.

Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej w dniu 10.04.2013 r.

Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej w dniu 10.04.2013 r. OPIS SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ Dorzecze Wisły Stan wody (10.04.2013) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody wysokiej i średniej. Stan średni zanotowano na Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Popradzie, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Kamiennej, Narwi, Supraśli, Omulwi, Orzycu, Nurcu, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na górnej i dolnej Wiśle, Przemszy, Sanie, Wisłoku, Pilicy, Biebrzy, Pisie i Liwcu.…

Ocena aktualnej i prognoza sytuacji hydrologicznej na okres 09.03 – 11.04.2013

Ocena aktualnej i prognoza sytuacji hydrologicznej na okres 09.03 – 11.04.2013 OPIS SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ Dorzecze Wisły Stan wody (09.04.2013) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki zanotowano na Brynicy, Nidzie, Wieprzu, Tyśmienicy, Radomce, Bugu, Krznie i Bzurze oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sanie, Wisłoku, Kamiennej, Pilicy, Narwi, Biebrzy, Pisie, Liwcu i Wkrze.…

Prognoza hydrologiczna i meteorologiczna – Komunikat IMGW-PIB

Prognoza hydrologiczna i meteorologiczna – Komunikat IMGW-PIB Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej OPIS SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ Dorzecze Wisły Stan wody (06.07.2012) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej i niskiej. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Liwcu. Stan niski obserwowano na Wiśle powyżej Warszawy, górskich dopływach Wisły, Kamiennej, Bystrzycy, Radomce, Pilicy oraz lokalnie na Wiśle poniżej Warszawy, Biebrzy, Pisie, Bugu i Liwcu Dorzecze Odry Stan wody (06.07.2012) w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody średniej.…

SYTUACJA HYDROLOGICZNA w dniu 21.07.2011

SYTUACJA HYDROLOGICZNA w dniu 21.07.2011 OPIS SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ Z GODZINY 08:00 czasu urzędowego Dorzecze Wisły Stan wody (21.07.2011) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. Stan wysoki zanotowano na górnej Wisły, na Dunajcu, Popradzie, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Wieprzu, Tyśmienicy, Kamiennej, Radomce, Supraśli, Omulwi Orzycu, Krznie i Bzurze oraz lokalnie na dolnej Wiśle, Rabie, Sanie, Narwi, Pisie, Bugu i Liwcu.…

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej 01.07.2011

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej wg stanu na godz.08:00 w dniu 01.07.2011 OPIS SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ Z GODZINY 08:00 czasu urzędowego Dorzecze Wisły Stan wody (01.07.2011) w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody średniej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na Sole, Dunajcu i Tyśmienicy oraz lokalnie na Małej Wiśle, Skawie, Rabie i Popradzie.…
Top