Aktualna pogoda Wulkany

wybuchł wulkan Grimsvotn na Islandii

Komunikat o rozprzestrzenianiu się pyłów wulkanicznych

W dniu 21 maja około godz. 18.00 wybuchł na Islandii wulkan Grimsvotn, położony u podnóża lodowca Vatnajokull. Znajduje się on 145 km na południowy-wschód od Reykiaviku. Jest to najaktywniejszy wulkan na wyspie, jego ostatnia erupcja zakończyła się w roku 2004. Początkowo pyły wulkaniczne były wyrzucane na wysokość ponad 15 km, w następnych dniach wysokość ta zmalała.

Sytuacja baryczna nad Europą w dniu 24.05 wygląda następująco: nad Morzem Norweskim utrzymuje się niż, oddziałujący głównie na Europę Północną. Pozostała część kontynentu znajduje się pod wpływem wyżów z centrami nad Zat. Biskajską oraz Białorusią. W ciągu najbliższej doby stopniowo słabnący niż znad Morza Norweskiego przemieszczać się będzie w kierunku północno wschodnim, natomiast wyż znad Zat. Biskajskiej przemieszczać się będzie na wschód.

Według prognoz Centrum Doradczego ds. Pyłów Wulkanicznych w Londynie (Volcanic Ash Advisory Center przy UK Met Office) na godz. 08.00 strefa pyłów obejmowała następujące części Europy:

W warstwie od powierzchni ziemi do 6 km – Od Irlandii i północnej części Wielkiej Brytanii poprzez północną część Atlantyku wąskim pasem rozchodząc się do wschodnich wybrzeży Grenlandii aż po Spitzbergen, a dalej przez północno-wschodnią część Morza Barentsa po Nową Ziemię.

W warstwie od 6 km do 10 km – od Hebrydów poprzez wschodnią Grenlandię, północnym skrajem Morza Norweskiego po Spitzbergen, a dalej przez północno-wschodnią część Morza Barentsa aż po północną część Uralu.

W warstwie od 10 km do 16,5 km – od zachodnich wybrzeży Islandii po południową część Grenlandii .

W związku z prognozowaną sytuacją baryczną strefa pyłów w ciągu najbliższej doby będzie przemieszczać się w następujący sposób:

Prognoza na okres od godz. 12.00 dnia 24.05 do godz. 02.00 dnia 25.05

W warstwie od powierzchni ziemi do 6 km – strefa pyłów obejmie północną część Płw. Jutlandzkiego oraz południowe krańce Norwegii, a także Irlandię oraz znaczną część Wielkiej Brytanii (Walia, północna część Anglii oraz Szkocja). Strefa ta przemieszczać się będzie stopniowo w kierunku wschodnim i o godz. 02.00 25.05 obejmie swym zasięgiem południową Skandynawię oraz Bałtyk Środkowy, Południowy i Południowo-Wschodni, a także Danię, północne Niemcy, Holandię oraz znaczną część Wielkiej Brytanii, Irlandię Północną i wschodnią Islandię.

Strefa pyłów obejmie także południową i północno-zachodnią część Islandii oraz wschodnie wybrzeże Grenlandii i rozciągać się będzie wąskim pasem aż po Spitzbergen, Nową Ziemię oraz północny Ural. Będzie się ona stopniowo rozprzestrzeniać w kierunku zachodnim i do godz. 02.00 dnia 25.05 obejmie południową część Morza Baffina. Strefa będzie się także przemieszczać w kierunku południowym wzdłuż Uralu.

W warstwie od 6 km do 10 km – od zachodnich wybrzeży Islandii po południową część Grenlandii wąskim pasem przez Spitzbergen po zachodnie wybrzeże Nowej Ziemi i północny Ural. Strefa ta będzie się przemieszczać równoleżnikowo, sięgając w kierunku zachodnim do północno-wschodnich wybrzeży Kanady oraz w kierunku wschodnim wzdłuż Uralu do północnych granic Kazachstanu.

W warstwie od 10 km do 16,5 km – strefa pyłów na tym poziomie będzie zalegać nad południową Grenlandią oraz północno-zachodnią Islandią.

Prognoza na okres od godz. 02.00 do godz. 08.00 dnia 25.05

Według prognoz Centrum Doradczego ds. Pyłów Wulkanicznych w Londynie (Volcanic Ash Advisory Center przy UK Met Office) o godz. 08.00 dnia 25.05 chmura pyłów w warstwie od powierzchni ziemi do 6 km dotrze do części północno-zachodniej Polski.

Rozwój sytuacji barycznej w kolejnych dniach

W dniach 25 maja i 26 maja w wyższych warstwach atmosfery będzie utrzymywała się cyrkulacja zachodnia i północno-zachodnia, która będzie kierował pyły znad Islandii w stronę północnej i zachodniej Europy, głównie nad Skandynawię i Wyspy Brytyjskie. Cyrkulacja przy powierzchni ziemi będzie kierowała pyły nad południowo-zachodnią Europę.

Na podstawie komunikatu z Centralnego Biura Prognoz Lotniczych w Warszawie opracowała Małgorzata Tomczuk, synoptyk Centrum Nadzoru Operacyjnego

Publikacja powyższego komunikatu w całości lub części wyłącznie za podaniem IMGW jako Ĺşródła informacji.

Więcej informacji pogodowych

www.pogodynka.pl

Biuro prasowe IMGW

503 122 100

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #2c   #abe   #aby   #biuroprasowe   #centrum   #coraz   #cymi   #dnia   #dniu   #doby   #Dolnym