Tag Archives: wody

Służby zarządzania kryzysowego wojewodów monitorują sytuację hydrologiczną kraju

Służby zarządzania kryzysowego wojewodów monitorują sytuację hydrologiczną kraju

Służby zarządzania kryzysowego wojewodów, służby meteo i służby hydrologiczne na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczną kraju. W związku z utrudnieniami wynikającymi z lokalnych podtopień (głównie na Lubelszczyźnie i Mazowszu) wszystkim osobom z terenów, na których wystąpiły utrudnienia zaoferowano pomoc, w tym możliwość ewakuacji.…

Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej na okres 17.03 do 20.04.2013

Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej na okres 17.03 – 20.04.2013 wg stanu na godz. 13:00 w dniu 17.04.2013 r. OPIS SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ Dorzecze Wisły Stan wody (17.04.2013) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody wysokiej. Stan średni zanotowano na Brynicy, Sole, Skawie, Rabie, Białej Tarnowskiej, Wisłoku i Brdzie oraz lokalnie na górnej Wiśle, Przemszy, Dunajcu, Popradzie, Wisłoce i Drwęcy.…

Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej w dniu 15.04.2013 r.

Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej w dniu 15.04.2013 r. OPIS SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ Dorzecze Wisły Stan wody (15.04.2013) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody wysokiej. Stan średni zanotowano na Skawie, Rabie, Białej Tarnowskiej, Brdzie oraz lokalnie na górnej Wiśle, Przemszy, Sole, Dunajcu, Wisłoce i Drwęcy.…

Ostrzeżenia hydrologiczne i informacje wystąpieniu groźnych zjawisk hydrologicznych

IMGW wydało ostrzeżenie: Ostrzeżenia hydrologiczne i informacje wystąpieniu groźnych zjawisk hydrologicznych: Zostały wydane „Informacje o niebezpiecznym zjawisku” stopnia 2 – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla województw: – małopolskiego (zlewnie Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy i innych mniejszych dopływów Wisły), – śląskiego (zlewnie Małej Wisły, Przemszy i Soły), – śląskiego (zlewnia górnej Odry), – śląskiego (zlewnia górnej Warty i Liswarty) – łódzkiego (zlewnie Pilicy i Bzury), – mazowieckiego (zlewnie dopływów Wisły), – pomorskiego (zlewnie rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej) – warmińsko-mazurskiego, – opolskiego, Zostały również wydane ostrzeżenia hydrologiczne dla województw: – dolnośląskiego – 3 stopnia – lubuskiego – 3 stopnia (zlewnie Bobru i Nysy Łużyckiej) – łódzkiego – 2 stopnia (zlewnie Prosny i Grabi) Ogólna prognoza hydrologiczna na okres 31.01.…
Top