Aktualności Pogoda

Informacja dla powodzian Inspektor Sanitarny

Informacje dla Powodzian Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie udostępnia materiały informacyjne dla powodzian: • Postępowanie z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po zalaniu falą powodziową

Informacje dla Powodzian

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie udostępnia materiały informacyjne dla powodzian: • Postępowanie z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po zalaniu falą powodziową • Odkażanie wody w studniach • Postępowanie z żywnością po zalaniu falą powodziową • Zapobieganie chorobom zakaĹşnym • Zwalczanie szkodliwych i uciążliwych owadów

Informacja dla powodzian – środki do dezynfekcji studni

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że środki do dezynfekcji studni indywidualnych są wydawane przez właściwe terenowo Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie nie wydaje w/w środków indywidualnym odbiorcom, a tylko koordynuje ich dystrybucję do poszczególnych stacji powiatowych. Wykaz stacji oraz ich dane teleadresow podano w załączniku.

http://www.wsse.krakow.pl/Files/Attachments/phpAHII9r_20100521%20DLA%20POWODZIAN.pdf

Polecamy artykuł o sposobach oczyszczania wody, również oczyszczanie studni po powodzi http://www.wsse.krakow.pl/pages/psse_krakow_serwis.php?nid=132&did=7000

Fala powodziowa niesie za sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne – groĹşne dla zdrowia i życia człowieka. Po ustąpieniu powodzi, woda w studniach i zbiornikach wodnych – NIE NADAJE się do spożycia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia, należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je i wydezynfekować.

OCZYSZCZANIE I ODKAŻANIE STUDNI KOPANEJ Po wybraniu wody ze studni, należy oczyścić jej dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i wypełnić je warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku, grubości ok. 10 cm. Oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary.

http://wsse.krakow.pl/strona/index.php?option=com_content&view=article&id=411:informacja-dla-powodzian-o-wodzie-do-picia&catid=136:info-dla-powodzian&Itemid=185

ODKAŻANIE WODY

Każdą “niepewną” wodę przeznaczoną do picia należy odkazić. Dzięki zniszczeniu bakterii, a w szczególności zarazków chorób zakaĹşnych przewodu pokarmowego, staje się ona bezpieczna dla zdrowia. Odkażanie wody można przeprowadzić różnymi środkami i sposobami. Najprostszym i dobrym sposobem odkażania wody jest jej gotowanie. Wodę można również dezynfekować za pomocą specjalnych preparatów i pastylek, występujących pod różnymi nazwami. Zabiegi przeprowadza się ściśle według przepisów załączonych do tych preparatów. UWAGA: odkażanie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych!

A to już wiesz?  Pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi

Informacja dla powodzian – bezpieczna żywność Podstawowe informacje i wskazówki dla osób dotkniętych powodzią dotyczące postępowania z żywnością, wodą oraz zachowaniem podstawowych zasad higienicznyc

Polecamy https://www.powodz.pl/pliki/epidemia-powodzianie.pdf

Informacje pochodzą ze strony http://wsse.krakow.pl/strona/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=21&Itemid=185

hastagi na stronie:

#czyszczenie studni po powodzi

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy