Aktualności

Nowy Sącz utrudnienia

Nowy Sącz Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel. [018] 443 57 02, fax. [018] 443 50 10

MPK informuje, że z powodu zaistniałej sytuacji hydrologicznej na terenie miasta Nowego Sącza mogą występować poważne utrudnienia w ruchu autobusów w kierunku osiedla Helena.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-18) 449 32 80 lub (0-18) 443 88 97.

Dalsze opady deszczu

W dniu dzisiejszym na obszarze województwa prognozowane są umiarkowane i silne opady deszczu. Przewidywana wysokość opadów: w nocy z 17 na 18 maja i w dzień 18 maja od 50 do 80 mm, lokalnie około 100 mm. W nocy z 18 na 19 maja i w dzień 19 maja od 10 do 20 mm, lokalnie około 30 mm.

Stopień zagrożenia 3 (w skali 3-stopniowej). O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel. [018] 443 57 02, fax. [018] 443 50 10

e-mail: [email protected]

Prosimy wszystkich mieszkańców miasta jak i okolicznych miejscowości o ograniczenie w miarę możliwości korzystania z własnych środków transportu i korzystanie z komunikacji miejskiej.

Według prognoz spodziewane są dalsze obfite opady deszczu. W związku z tym mogą nastąpić czasowe zamknięcia odcinków dróg co spowoduje duże utrudnienia w ruchu.

Nieprzejezdne drogi na terenie regionu nowosądeckiego

Obecnie nieprzejezdna jest droga z Nowego Sącza do Krakowa przez Brzesko (trasa w okolicach Witowic Dolnych i Wytrzyszczki oraz Uszew w powiecie brzeskim) jest zalana. Nieprzejezdna jest też trasa z Nowego Sącza do Krynicy Zdroju. Droga zniszczona została w Maciejowej.
Z Nowego Sącza do Krakowa można dojechać przez Limanową i Mszanę Dolną do Zakopianki i dalej, natomiast do Krynicy – Doliną Popradu.
Utrudnienia dla kierowców występują na drodze krajowej nr 87 krajowej w kierunku przejścia granicznego w Mniszku nad Popradem w Barcicach.
Nieprzejezdny jest odcinek drogi wojewódzkiej z Nowego Sącza do Tarnowa w Gródku nad Dunajcem – ze względu na uaktywnione osuwisko dopuszczony jest wyłącznie wahadłowy ruch lekkich pojazdów w rejonie tzw. Koszarki.
Nieprzejezdne są drogi powiatowe:
Krasne Potockie – Męcina,
Tęgoborze – Znamirowice – Just,
Witowice Dolne – Rożnów,
Wielogłowy – Klimkówka.
Bardzo duże utrudnienia są na drogach:
Paszyn – Mogilno – Krużlowa;
Chełmiec – Rdziostów – Marcinkowice – Limanowa; Kamionka – Ptaszkowa – Biała Wyżna; Stróże – Polna.
Zerwany został most na Kamienicy w ciągu drogi Nawojowa – Popardowa – Niżna.
Zaobserwowano też uaktywnienie się osuwisk na drodze Bartkowa – Rożnów oraz Nowy Sącz – Librantowa – Wilczyska. Większość dróg powiatowych w północnej części powiatu nowosądeckiego jest podmyta, występują oberwiska, ze względu na zamulone przepusty woda płynie drogami. Sytuacja cały czas się zmienia z uwagi na rozmiękły grunt, pojawiają się nowe osunięcia i zniszczenia dróg.
Podobna sytuacja występuje na drogach gminnych.

Autor: – Dodano: 2010-05-17 13:22:48

Utrudnienia na drogach krajowych

Droga krajowa nr 4
m. Bochnia – (obwodnica m. Bochnia) – osuwisko w km 470+220 – 470+300 (wyłączony 1 pas w kierunku Tarnowa), miejsce wystąpienia osuwiska zostało zabezpieczone i oznakowane
m. Gorzków km 473+600 – 473+900 odcinek okresowo zalewany (sytuacja uzależniona od intensywności opadów, bądź ich braku)
Ruch na całej długości drogi odbywa się normalnie z niewielkimi ograniczeniami na obwodnicy w m. Bochnia i m. Gorzków

Droga krajowa nr S7

Na odcinku Węzeł Radzikowskiego – węzeł Balice oberwały się skarpy – występuje zagrożenie osunięcia na drogę wraz z ekranami akustycznymi,

Droga krajowa nr 7

m. Mogilany – oberwanie nasypu drogi na odc. 100mb (utrudnienia na poboczu)
m. Myślenice – początkowy odcinek drogi ekspresowej – zawężenie do jednego pasa ruchu na obu jezdniach (zaleganie rumoszu skalnego)
m. Myślenice – droga zbiorcza nieprzejezdna po stronie prawej w kierunku Zakopanego
m. Myślenice – osunięcie skarp po stronie prawej (ul. Sobieskiego przed węzłem Polanka)

Droga krajowa nr 28

Odcinek Dobra – Gruszowiec – km 92+500 – 93+500 – wycieki wód z pól, oberwanie poboczy, zniszczenie rowu i przepustu – namulisko na jezdni

Droga krajowa nr 44

Na odc. od m. Wielkie Drogi do m. Borek Szlachecki oraz w Przeciszowie występują uszkodzone pobocza, wylewiska na jezdni,

Droga krajowa nr 52

Przejazd pod wiaduktem kolejowym w m. Klecza Dolna – odcinek aktualnie otwarty dla ruchu ale w każdej chwili może nastąpić jego ponowne zamknięcie z uwagi na wysoki stan wód na pot. Klęczanka.

Droga krajowa nr 75

m. Dąbrowa – km 58+500 – 59+500 – wylana rzeka Dunajec, podtopienia lokalne – odcinek przejezdny
m. Frycowa – km 77+750 – obryw części parkingu od strony rzeki Kamienica – zakaz wjazdu na parking

Droga krajowa nr 79

m. Ławy – zamknięty most objazdowy na rzece Nidzica, rzeka Szreniawa zalała drogę na drogę na całej szerokości – odcinek nieprzejezdny – puszczenie ruchu na objazd Nowe Brzesko – Proszowice – Kazimierza Wielka – Nowy Korczyn
m. Zabierzów – woda z rzeki Rudawa zalała częściowo drogę – zamknięta droga, objazdy,

Droga krajowa nr 87

Barcice – km 11+400 – 11+500 oraz km 11+770 – 11+870 – utrudnienia w przejeździe, lokalne podtopienia, namulisko na jezdni,
m. Młodów – km 21+000 – 21+500 – obryw skarpy na pobocze drogi krajowej – odcinek przejezdny
Piwniczna Zdrój – lewy pas ruchu zamknięty spowodowany osunięciem się skarpy na jezdnię

Droga krajowa nr 94

Olkusz – przejście podziemne zalane, zablokowany odpływ wody – piesi mogą korzystać z przejść na drodze będących w bliskiej odległości od przejścia podziemnego

http://www.nowysacz.pl/ostrzezenia-i-alarmy/5503

hastagi na stronie:

#Nowy Sącz powódź #nowy sacz powodz #krynica zdrój powódź #piwniczna zdrój powódź #barcice powódź #powódź nowy sącz #nowy sącz powódz #krynica powódź #powodz nowy sacz #krynica górska powódź #barcice powodz #powódż Nowy sącz #powódź w barcicach #krynica po powodzi #powódź krynica #powódź Barcice #krynica zdrój powódź 2010

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy