Pomoc rzadowa dla powodzian 2010

Premier Donald Tusk u powodzian w Bieruniu

Szef rządu odwiedził dziś Bieruń w województwie śląskim. Premierowi towarzyszył minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller. Donald Tusk obejrzał tereny popowodziowe w Bieruniu i spotkał się z mieszkańcami poszkodowanymi przez powódĹş.

– Jest kilkanaście miejsc w Polsce, które wymagają szczególnej opieki. Bieruń należy do takich miejsc – stwierdził premier i dodał: – Mam nadzieję, że wspólnie wyjdziemy z tego dramatu. Na razie przed nami rzeczywiście gigantyczna robota i możliwie sprawiedliwe podzielenie publicznych pieniędzy tam, gdzie woda dokonała największych zniszczeń.

Donald Tusk powiedział, że trzeba było uelastycznić obowiązujące przepisy, aby każdy poszkodowany mógł otrzymać stosowną do sytuacji pomoc finansową. – Zdaję sobie sprawę z tego, że nawet największa pomoc ze strony państwa, sąsiadów, gminy, Caritasu nie zmienia poczucia wielkiej i niezasłużonej krzywdy – i dodał, że oprócz tej instytucjonalnej pomocy najważniejsza jest taka zwyczajna, międzyludzka współpraca. Wszędzie tam, gdzie ludzie chcą sobie wspólnie pomóc i współpracują ze sobą, tam praca posuwa się lepiej i łatwiej jest przeżyć te tragiczne dni.

– Niech będzie dla Was znakiem nadziei to, że przez wiele miesięcy nie będziecie sami i że ta pomoc dotrze – podkreślił Donald Tusk i stwierdził że pomimo kryzysu finansowego nie zabraknie pieniędzy dla wszystkich poszkodowanych.

Premier zapowiedział, że będą pieniądze na odbudowę infrastruktury transportowej i hydrologicznej w Bieruniu. Powiedział też, że rozważy propozycję przeznaczenie środków finansowych na budowę zbiornika rekreacyjno-retencyjnego. Najważniejszym zadaniem pozostanie jednak natychmiastowa, szybka budowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych w części depresyjnej Bierunia.

Premier zapowiedział, że postara się być co najmniej dwa razy w każdej z tych 14 gmin, które znajdują się na specjalnej liście pomocowej i dodał – Będę chciał sprawdzić, czy pomoc jest prawidłowo wykorzystywana.

Odnosząc się do zastrzeżeń dotyczących tempa pracy urzędników bądĹş rzeczoznawców zajmujących się szacowaniem szkód, premier podkreślił, że przeprowadził już rozmowy z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych, apelując o sprawniejsze i szybsze tempo ich pracy.

Premier mówił również o możliwościach wykorzystania dokumentacji zdjęciowej podczas szacowania strat przez rzeczoznawców. W sytuacjach zasadniczych wątpliwości między poszkodowanym a rzeczoznawcą co do wysokości strat, powinna być brana pod uwagę ocena wyrażona przez burmistrza.

Donald Tusk powiedział, że rolnicy będą również objęci pomocą: oprócz tego zasiłku doraĹşnego, do 6 tys., otrzymają również zasiłek w wysokości 2 tys. w przypadku upraw do 5 ha, i 4 tys. – powyżej 5 ha ziemi.

Poinformował ponadto, że przedsiębiorcy poszkodowani przez powódĹş również otrzymają wsparcie. Rząd przygotował rozwiązania, szczególnie dla tych przedsiębiorców, których firmy utraciły zdolności produkcyjne w związku z powodzią. Firmy te będą mogły korzystać z przepisów ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego. Uruchomione zostaną również nieoprocentowane pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłaty dla pracowników. Takie możliwości dla poszkodowanych przez powódĹş przedsiębiorców będą obowiązywać do końca 2011 r.

W dalszej części spotkania Donald Tusk odpowiadał na pytania mieszkańców Bierunia.

http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/id:4979/

hastagi na stronie:

#tusk w bieruniu

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #asno   #Auto   #Czy   #dla   #Draft   #dze   #jest   #kta   #którzy   #liwe   #mswia